مشکلات در افغانستان از رسانه‌ها قربانی می‌گیرد/ خبرگزاری صنا یک رسانه مطمئن و قابل اعتماد است

کارشناس امور سیاسی با بیان اینکه در دنیای امروز نقش رسانه های نوشتاری و تصویری نهایت جایگاه بزرگ و عظیمی دارند٬ اظهار داشت که خبرگزاری صنا با امکانات محدود٬ اما اراده قوی توانسته است جایگاه مناسب یک رسانه مطمئن را به خود اختصاص دهد.

همزمان با فرا رسیدن نخستین سالگرد تأسیس خبرگزاری صنا٬ شماری از کارشناسان و آگاهان امور سیاسی می گویند که صنا یک رسانه مطمئن و قابل اعتماد است.

«شریف ناصر زاده» آگاه امور سیاسی و سخنگوی حزب حراست اسلامی افغانستان در گفتگو با خبرگزاری صنا٬ اظهار داشت که رسانه ها با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار و عقاید عمومی، در راه پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری نقش بزرگی را به عهده گرفته اند.

حاکمیت قدرتمندان در خط دهی رسانه ها

ناصر زاده افزود: رسانه ها در جهان کنونی که با پیشرفت علوم و تسهیل ارتباطات جهانی کل جهان٬ حیثیت دهکدۀ را به خود گرفته که در آغازین تحولی همه جهان از آن آگاهی می یابد و همین پیشرفت باعث گردیده است تا رسانه ها ( نوشتاری و تصویری ) از چالش های زیادی به خصوص چالش سانسور موفقانه به در آیند.

وی تصریح کرد: با آن هم جهان امروزی با پیش رفت علوم و هم چنان سیاست های که از جانب قدرتمندان جهان در رسانه ها انتقال می یابند٬ با چالش های بی شماری روبرو اند که یکی از عمده ترین آن حاکمیت قدرتمندان در خط دهی رسانه های جهان و ذهنیت دادن افراد جامعه است.

این آگاه مسایل سیاسی در ادامه گفت: به طور کلی می توان رسانه های موفق را در تخلیق اعتماد سازی ،انعکاس واقعیت های جامعه بشری ،نقد و سازندگی ، پیش بینی های بحران ها ، یافتن اعتبار و جایگاه حقیقی در جامعه ، تبلیغات موثر و مطابق با نیاز های اصلی جامعه ، نظر سنجی واقعی مردم و…معرفی نمود.

جایگاه رسانه ها در افغانستان و چالش ها

شریف ناصر زاده با اشاره با جایگاه رسانه ها در افغانستان افزود: افغانستان با تحولی که به وجود آمده٬ توانسته تا در آزادی عمل رسانه ها کار های موثر انجام دهد.

ناصر زاده تصریح کرد: وجود نشرات رسانه های تصویری و نوشتاری با دیدگاه های متفاوت توانسته است با استبداد مبارزه قاطع و جدی نماید که خود مایه امیدواری در دموکراسی نو پای افغانستان است، با آنهم این تلاش ها با چالش های نیز روبرو بوده و است.

وی با اشاره به مشکلات رسانه ها٬ اظهار داشت: نبود امنیت و حضور گروه های تروریستی ، عدم همکاری صادقانه مقامات دولتی و هم چنان نداشتن یک راهکار امنیتی مطمئن نسبت به فضای کاری خبرنگاران از چالش های است که قربانی بی شماری از قلم به دستان،عکاسان روزنامه نگاران ،خبرنگاران و اصحاب رسانه ها گرفته و با آن دست و پنچه نرم می کنند.

خبرگزاری صنا یک رسانه مطمئن و قابل اعتماد است

سخنگوی حزب حراست اسلامی افغانستان با اشاره به جایگاه و نقش خبرگزاری صنا٬ گفت: بدون هیچ تردیدی خبرگزاری صنا با امکانات محدود ولی اراده قوی توانسته جایگاه مناسب یک رسانه مطمئن را به خود اختصاص دهد.

شریف ناصر زاده افزود: تنوع خبر، تازگی خبر ، صداقت در پخش خبرها و نقد های سازنده و هم همگام بودن با افکار و فرهنگ جامعه از ویژگی های خبرگزاری صنا است.

صنا با تعصبات قومی٬ مذهبی و نژادی مبارزه می کند

ناصر زاده٬ خبرگزاری صنا را یک رسانه مطمئن و قابل اعتماد خواند و تصریح کرد: به طور کلی می توان خبرگزاری صنا را رسانه مطمئن و پر از اعتماد دانست که برغم مشکلات عدیدۀ با تعهد و پشتکار خستگی ناپذیری در روند تحقق حکومت مردم سالار نقش بازی می نمایند.

وی در پایان سخنانش اظهار داشت: ویژگی دیگر این خبرگزاری نقش جوانان متعهد می باشد که با پخش تحلیل های عالی و افغانستان شمول با بسیاری از چالش های چون تعصبات مذهبی ،قومی ،نژادی و… مبارزه نموده و تبلیغ کننده روحیه همبستگی ملی و اسلامی بوده و در جهت آرامش اذهان خسته جامعه ما نقش بسیار مثبت بازی نموده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=33645