معترضان هرات کشتار میرزاولنگ را جنایت علیه بشریت خواندند

صدها تن از باشندگان هرات، امروز چهارشنبه در یک تجمع اعتراضی رویدادهای اخیر در میرزا اولنگ سرپل، غور و هرات را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این معترضان یکی از وظایف اساسی دولت را تأمین امنیت خوانده و تأکید کردند، حکومت در راستای تامین امنیت شهروندان اقدامات لازم را انجام نداده است.

نثار احمد مصدق، یک تن از برگزار کنندگان این همایش دادخواهی گفت: «رهبران حکومت توانایی تأمین امنیت شهروندان را ندارند و تروریستان به قتل و کشتار مردم بیگناه در میرزاولنگ، ولسوالی تیوره غور و مسجد جوادیه هرات اقدام کرده‌اند».

افق نوشت: او در ادامه با ابراز نگرانی از ادامه ناامنی افزود، امیدواریم که دولت امنیت شهروندان را به گونه درست تأمین کند. همچنان محمد مطهری، یک تن از شرکت کنندگان دیگر این گردهمایی بر ضرورت تامین امنیت شهروندان تاکید کرد و گفت، تروریست خوب و بد وجود ندارد و باید علیه این گروه‌ها اقدامات جدی صورت گیرد.

اشتراک کنندگان در این گردهمایی تأکید کردند، به گونه یک‌پارچه و بدون کدام تعصبات مذهبی و قومی، در برابر تروریستان ایستاد می‌شوند.

این درحالی است که تروریستان هفته پیش پس از تصرف منطقه میرزا اولنگ سرپل، به کشتار دسته جمعی غیر نظامیان اقدام کردند.

بر اساس گزارش‌ها، پس از شکست تروریستان در این منطقه، سه گور دسته جمعی کشف شده و از آنها بیش از ۴۲ جسد به دست آمده اند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=6521