مقامات حکومتی که دارایی های خود را ثبت نکنند برکنار می شوند

رئیس جمهور به مقام های بلند پایه دولتی هشدار داد در صورتی که برای ثبت دارایی های خود همکاری نکنند، معاش شان قطع و یا از کار برکنار شوند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ در خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است که این موضوع در نشست شورای حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری در ارگ، مطرح شد.

در بخشی از این نشست، ناهید ایثار مسؤل اداره ثبت و ارزیابی دارای ها در اداره امور ریاست جمهوری با گزارش پیشرفت روند ثبت دارای های مقامات بلندپایۀ دولتی، گفت که با سپردن کار ثبت دارای ها به ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، چگونگی این روند سرعت یافته است.

محمد اشرف غنی ضمن استقبال از تسریع روند ثبت دارای های مقامات بلند پایۀ دولتی گفته است که هرمقام دولتی که در ثبت دارای های خود همکاری نمی کند باید معاش اش قطع و در صورت خودداری از آن، از وظیفه برکنار شود.

همچنان، رئیس جمهور به وزارت مخابرات و تکنالوژی هدایت داد که با ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری در ایجاد یک مرکز جمع آوری و نگهداشت الکترونیکی آمار(Database) همکاری کند.

محمد اشرف غنی در عین حال به اداره اراضی نیز دستور داد تا در زمینۀ تثبیت زمین های مقامات بلندپایه دولتی همکاری کند.

عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز ضمن تشکر از اداره مذکور بخاطر تسریع روند ثبت دارای های مقامات بلندپایه دولتی گفته است که این اداره باید امور مربوط را به گونۀ مستقل به پیش ببرد و از ملاحظات سیاسی به دور نگهداشته شود.

در این خبرنامه در مورد میزان و چگونگی پیشرفت این روند و این که چه تعداد از مقام های دولتی دارایی هایی خود را ثبت کرده اند معلومات ارایه نشده است.

برنامه ثبت دارایی مقام های بلند پایه دولتی در سال ۱۳۸۹ روی دست گرفته شده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=35083