میدان هوایی شیندند هرات، پایگاه انتقال داعش به افغانستان

آگاه امور نظامی کشور می گوید که تروریستان داعش از عراق و سوریه به میدان هوایی ولسوالی شیندند ولایت هرات انتقال یافته و از آنها به سایر مکان ها جابجا می شوند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «جاوید کوهستانی» آگاه امور نظامی گفت که ما از منابع متعدد اطلاعاتی بدست آورده ایم، که در حال حاضر طیاره های غربی آنعده از داعشیانی آسیایی میانه که با داعشیان عربی درگیری داشته اند و میان شان اختلافات عمیق به وجود آمده است از سوریه و عراق به جاهای دیگر انتقال داده و یا از بین می برند.

کوهستانی تصریح کرد که به طور نمونه می توان از شاشانی رهبر داعشیان غیر عرب تبار یاد نمود که توسط طیاره های امریکایی به درخواست ابوبکر البغدادی و داعشیان عرب کشته شد، به همین دلیل داعشیان عرب تبار به افغانستان نمی آیند، چون جایگاهی در افغانستان ندارند.

وی افزود که در همین حال کسانیکه از القاعده به داعش پیوسته بودند برای احیایی هویت القاعده به مناطق پکتیکا و کنر افغانستان بر می گردند و این افراد عرب های مربوط به القاعده هستند که با دیدگاه داعش و هیئت تحریر شام و همچنین گروه جبهه النصره اختلاف دارند و از آنها جدا شده و به افغانستان بر می گردند.

این آگاه نظامی گفت که رهبری این گروه را حمزه بن لادن پسر بزرگ اسامه بن لادن رهبر کشته شده القاعده به عهده دارد و این داعشیان توسط طیاره های غربی به میدان هوایی شیندند هرات انتقال و از آنجا به سایر مناطق افغانستان جا به جا می شوند.

جاوید کوهستانی اظهار داشت که گاهگاهی هم خارجی ها پایگاه نظامی میدان هوایی شیندند را برای انتقال افرادی که از ادلب می آیند اختصاص می دهند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18693