نامه طالبان به امریکا؛ پوزخند دیگر پاکستان به اخطار امریکا

اخیراً گروه طالبان در نامه هشت صفحۀ ای از امریکا خواسته است تا به اشغال افغانستان به گفته این گروه پایان دهد. در این نامه ضمن بی ثمر خواندن ادامه جنگ در افغانستان حکومت افغانستان را دست نشانده و مفسد قلم داد نموده است .
این در حالی است که ایالات متحده امریکا با موضع بسیار روشن پاکستان را به حمایت از گروه های تروریستی متهم نموده و ازین کشور خواسته است تا از حمایت گروه های تروریستی نه تنها دست بردارد٬ بلکه با منع فعالیت های آن ها عملاً اقدام های عملی برعلیه گروه های تروریستی همچون شبکه حقانی و…. انجام دهد و در این ارتباط کمک هایش را به پاکستان معلق نموده است.

پاکستان اما نه تنها در جهت نابودی لانه های تروریستی اقدامی انجام نداده است که با حملات تنظیم شده انتحاری و انفجاری که بصورت متواتر قلب کابل را نشانه گرفته بود٬ به کشتار و قتل مردم ستمدیده ما از طریق طالبان ادامه داد و گویا توانمندی اش را در تخریب پایه های دولت افغانستان که از پشتیبانی امریکا و ناتو برخورداراست به رُخ جهان کشید٬ گرچند این نمایش با قتل وحشیانه مردم مظلوم ما صد ها خانواده دیگر را داغدار و عزادار ساخت٬ اما پاکستان با چهره نوع فاتح هم چنان از طریق گروه های تروریستی برای مردم ما و جهان خط و نشان می کشد و می خواهد نقش توانمندی نظامی اش با انتحار و انفجار و کشتار صد ها افراد ملکی که بی رحمانه قربانی حملات تروریستی گردیده است به رخ جهان بکشد.

نامه طالبان پس از آن تکثیر می گردد که هم ریس جمهور افغانستان و هم ریس جمهور امریکا نشست با طالبان را بی فایده دانسته و ریس جمهور افغانستان بسیار روشن گفت که عاملان انفجار انتحاری با آمبولانس در کابل “صلح پذیر نیستند و دروازه صلح برای آنها باز نیست”. او همچنین هشدار داده است که عاملان فقط عزم و اراده کامل دولت و مردم افغانستان را برای “نابودی کامل” خود شاهد خواهند بود.

با این حال این نامه پس ازشکست مذاکرات افغانستان و پاکسان و در عین مذاکرات رؤسای ستاد ارتش‌های پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، افغانستان در کابل که به دعوت ناتو و با حضور ریس ستاد نظامی پاکستان صورت گرفته است به انجام می رسد
بدون هیچ شک و شبهۀ این نامه نه از جانب افغان ها بل با هدایت مستقیم مقامات تمامیت خواه پاکستان ترتیب و تنظیم گردیده واز طریق تنی چند از اجیران خود فروخته به نام طالبان نشر گردیده گویا پاکستان با این نامه از زبان طالبان نه تنها علاقه مند برگشت به یک زندگی نورمال و دست برداشتن از حمایت گروه های تروریست نیست که با اتشار چنین نامۀ به اخطار های امریکا و ناتو پوزخند می زند و با خط و نشان دادن هم چنان بر توانمندی شان بر ادامه کشتار و قتل مردم اصرار می ورزند و از زبان به اصطلاح طالبان ادعا می کند که کلید حل افغانستان در دست اسلام آباد آنهم مطابق به خواست پاکستان است.

این نامه باید هشدار جدی برای افغانستان ،منطقه و جهان باشد که که گروه های تروریستی با پشتیبانی پاکستان هم چنان بر ترور و وحشت ادامه می دهد و بی مهابا با اعلان های خشونت بار شان برای افغانستان ،منطقه وجهان خط ونشان می کشد.

این نامه نمایانگر آنست که تا زمانیکه لجام گسیختگی تمامیت خواه پاکستان در کنترول گرفته نشود نه تنها مبارزه با تروریسم بی ثمر است که خطرناک تر از گذشته تهدید های بزرگی را متوجه افغانستان منطقه و جهان خواهد ساخت.

اکنون بر دیپلماسی افغانستان است تا برای امریکا و ناتو و کشورهای منطقه خطرناک شدن پاکستان را که لجام گسیخته در صدد پایمال نمودن همه ارزش های اسلامی و انسانی کمر بر قتل وکشتار از طریق تقویت گروه های تروریستی دارد از طریق اسناد مئوثق افشاء نموده و برفشار بیشتر پاکستان از طریق جهان بخاطر کنترول و اداره این کشور ادامه دهد.

شریف ناصر زاده –  خبرگزاری صنا

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=21443