نصب برچسب بر کاپی تذکره باطل اعلام شد

کمیسیون مستقل انتخابات نصب برچسب را بر کاپی تذکره ها باطل اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ کمیسیون مستقل انتخابات با نشر خبرنامه ای گفته است که پس از این برچسب ها روی تذکره اصلی نصب خواهد شد و کاپی آن مشروعیتی ندارد.

بربنیاد اعلامیۀ این کمیسیون، کسانی که با مشکلات امنیتی رو به رو اند، می‌توانند به اداره ثبت احوال نفوس مراجعه کنند و شناسنامه مثنی به دست بیاورند و در مرکزهای ثبت نام‌ها به شناسنامه اصلی آنان برچسب نصب خواهد شد.

در اعلامیه آمده است که این کمیسیون وعده می‏سپارد تا استقلالیت و بی‏طرفی‌اش را نگهدارد و زیر تاثیر هیچ کس نرود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=30806