اردو ملی افغانستان یک اردوی غیر سیاسی است

مراسم فراغت بیش از ۸۰۰تن از سربازان تعلیم یافته قول اردوی ۲۰۹شاهین در ولایت بلخ برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری صنا، جنرال ولی محمد احمدزی قومندان قول اردو ۲۰۹ شاهین در این مراسم گفت، اردوی ملی افغانستان یک اردوی غیر سیاسی بوده و خواست ما از تمام مسوولین این است که اردوی ملی را سیاسی نسازند.

آقای احمدزی افزود: هشتصد سرباز پس از ۱۲ هفته آموزش با تمام تاکتیک های نظامی آشنایی پیدا کرده و امروز آماده با هرنوع عملیات هستند.

وی خاطر نشان کرد که قول اردوی ۲۰۹ شاهین آمادگی کامل برای تامین امنیت انتخابات را دارد.

محمد بهروز که یک تن از سربازان فارغ شده در گفتگو با خبرنگار صنا گفت،دوماه قبل که به تعلیمات نظامی اشتراک کرده بودم،با هیچ کدام از تاکتیک های نظامی آشنایی نداشتم ولی اکنون میتوانم دشمن را مهار کنم.

سربازان که در این تعلیمات اشتراک کرده بودند،به شماری آز آنها تقدیر نامه وهمچنان مکافات نقدی از سوی قومندان قول اردوی ۲۰۹شاهین داده شد.

احمد سامی براتخیل _ بلخ

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

88 + = 96

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=45370