افزایش کشتارها و قتل‌های مرموز در ننگرهار

افزایش کشتار های مرموز در ننگرهار، باعث نگرانی های جدی در بین مردم و منسوبین دولتی در آن ولایت شده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ اهالی ننگرهار میگویند بیشتر این کشتارها، توسط تفنگچه های بی صدا صورت میگیرد.

از مدت یک هفته به اینسو، از کشتار های مرموز در شهر جلال آباد و اطراف آن بیشتر گزارش میشود.

تنها در هفتۀ گذشته، پنج مورد از چنین واقعات گزارش شده که تازه ترین آن دوشنبه ۲۶ سرطان در ولسوالی خوگیانی به وقوع پیوسته است.

افزایش این واقعات در بین منسوبین دولتی، ژورنالیستان وفعالان مدنی وسرمایه گذاران در شهر، نگرانی های جدی را به بار آورده است.

منسوبین دولتی که نخواستند از آنان نام گرفته شود گفتند که مردان مسلح ناشناس بیشتر از تفنگچه های بی صدا استفاده می کنند و این کار باعث هراس شهروندان شده است.

یک پیرمرد هفته گذشته در اتحادیۀ قالین بافان در حومۀ شهر جلال آباد، حلق آویز شد که بعداً همه اتحادیه را با نگرانیهای جدی مواجه ساخت.

افزایش کشتارهای مرموز صرافان شهر جلال آباد را مجبور به بسته نمودن مارکیت صرافی ساخته است.

اما عطاالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، ضمن تصدیق خبر افزایش کشتارهای مرموز در شهر واطراف جلال آباد، میگوید که ده تن را به اتهام چنین واقعات بازداشت کرده اند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=4542