برای تأمین صلح یکجا با شرکای استراتیژیک خود کار می کنیم

وزیر دفاع ملی گفت که ما تلاش میکنیم در راستای بلند بردن ظرفیت های اردوی ملی افغانستان تأمین پروسه صلح بین الافغانی و تحکیم هرچه بیشتر روابط افغانستان با شرکای استراتیژیک یکجا با رهبری جدید قوماندانی حمایت قاطع کار نماییم.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «طارق شاه بهرامی» وزیر دفاع ملی از کارکرد های جنرال جان نکولسن قوماندان عمومی حمایت قاطع که میعاد خدمت شان در افغانستان تکمیل شده است، تقدیر کرد.

وزیر دفاع ملی گفت:” جنرال نیکولسن طی ماموریت اش در افغانستان تلاش نمود تا قوت های امنیتی و دفاعی کشور را کمک و یاری نماید، وی منحیث یک رهبر خوب سیاسی و نظامی تلاش نمود تا روابط نزدیک را میان قوماندانی حمایت قاطع، ارگانهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همچنان سایر نهاد های دولتی برقرار سازد.

آقای بهرامی تقرر جنرال تامس میلر را بجای جنرال نکولسن تبریک گفته افزود :” ما تلاش میکنیم در راستای بلند بردن ظرفیت های اردوی ملی افغانستان تأمین پروسه صلح بین الافغانی و تحکیم هرچه بیشتر روابط افغانستان با شرکای استراتیژیک یکجا با رهبری جدید قوماندانی حمایت قاطع کار نماییم.

سپس جنرال نکولسن طی صحبتی، دوره ماموریت اش در افغانستان را از خاطرات خوب زنده گی اش عنوان نموده گفت:” برای من جای افتخار است که در کنار شما قهرمانان بخاطر مبارزه با تروریزم جهانی و دشمن مشترک اجرای وظیفه نمودم.

وی از پالیسی جدید ایالات متحده در قبال افغانستان و جنوب آسیا یاد آوری نموده، دست آورد های نیروهای دفاعی وامنیتی افغانستان را در میدان های نبرد قابل تمجید دانست.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=40881