دستاوردهای ما را به نام پولیس و اردو اعلام نکنید

هرگونه دستاوردی را که نیروهای امن و نظم عامه دارند، به نام اردو یا پولیس اعلام می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ فرمانده نیروهای امن و نظم عامه غرب افغانستان با شکایت از ارگان‌های پولیس و اردوی ملی می‌گوید که هرگونه دستاوردی را که نیروهای امن و نظم عامه دارند، به نام اردو یا پولیس اعلام می‌شوند.

«عبدالرزاق  ایلخانی» گفت که به حق ما جفا می‌شود؛ هر کاری را که ما بکنیم، کسی از ما نامی نمی‌برد و این برای مورال نیروهای ما ضرر دارد.

به گفته وی، نیروهای امن و نظم عامه غرب کشور در مناطق خطرناکی چون ولسوالی‌های پسابند، دولتیار و تیوره غور، شاهراه ۵۱۷ فراه و اکثر ولسوالی‌های ولایت هرات حضور دارند و در خط مقدم جبهه به سر می‌برند.

آقای ایلخانی تاکید دارد که این روند جفا به حق امن و نظم عامه است و باید تغییر یابد.

فرمانده امن و نظم عامه غرب افغانستان به عنوان نمونه چند مورد از فعالیت‌های این نیروها را نام می‌برد که باعث کشته‌شدن طالبان شد ولی به نام پولیس ولایت فراه اعلام شد.

جمهور به نقل از ایلخانی نوشت که در یک سال گذشته تلفات زیادی به مخالفان دولت از جانب نیروهایش وارد شده که رقم درشتی است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=23091