«قیس باوری» رئیس عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی شد

به اساس پیشنهاد وزارت امور داخله و منظوری مقام ریاست جمهوری قیس باوری در بست فوق رتبه ملکی به‌حیث رئیس عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی مقرر شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ در محفلی‌که به مناسبت معرفی آقای باوری در تالار ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی دایرگردیده بود، لوی پاسوال جانان بارکزی معاون اول وزارت امور داخله ضمن آرزوی موفقیت آقای باوری، از منسوبین و کارمندان ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی خواست که دوشادوش همدیگر در تامین برنامه‌های این ریاست تلاش نمایند.

آقای بارکزی، افزود که ارایه خدمات بهتر امنیتی برای بخش‌های داخلی و مشتریان بین المللی را از جمله اولویت‌های خویش بدارید تا در امر برقراری صلح، رفاه عامه و پیشرفت اقتصادی برای مردم افغانستان موثریت بیشتر اقتصادی به بار آید.

قیس باوری رئیس عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله از اعتماد رهبری این وزارت سپاسگذاری نموده تعهد نمود که به منظور بهبود امور محوله، آوردن اصلاحات لازم و مدیریت سالم در ریاست عمومی محافظت عامه و تصدی امنیتی، بلند بردن سطح عواید، ارایه خدمات بهتر امنیتی برای متقاضیان و حمایت به موقع و سالم از پروژه‌های بزرگ ملی تلاش می‌کند.

قیس باوری تحصیلات عالی در بخش حقوق دارد و پیش از این به حیث رئیس نظارت و ارزیابی اداره امور ریاست جمهوری اجرای وظیفه می‌نمود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=45723