۱۵۸ نظامی ارشد پولیس به دادستانی کل معرفی شدند

معرفی ۱۵۸ نظامی ارشد پولیس به لوی سارنوالی

وزارت امور داخله اعلام کرد: ۱۵۸ نظامی بلند رتبه نیروهای پولیس به شمول چهار جنرال به لوی سارنوالی معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صنا ، ضیا کوهستانی ؛ رییس تفتیش وزارت امور داخله گفت: وزارت امور داخله ۵۴۰ دوسیه را بررسی کرده که در میان شان چهار جنرال، ۹۰ افسر، ۵۲ ساتنمن شامل هستند که متهم به اختلاس، سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و حیف و میل پول بودند.

در عین حال، نجیب دانش ؛ سخنگوی وزارت داخله، پیکار با فساد اداری را در این وزارت از اولویت ها در زمینه آوردن اصلاحات روی سیستم کار می کند که بر بنیاد آن می تواند با فساد مبارزه جدی شود.

آقای دانش اضافه کرد: “ما سیستمی را در وزارت امور داخله روی دست داریم که آهسته آهسته در ادارات تطبیق خواهد شد و می تواند ما را در مبارزه با فساد کمک کنند.”

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=21224