نظام آموزشی طالبانی در مکتب های لوگر

گزارش تازه انستتیوت گزارشدهی از جنگ و صلح نشان می دهد که دانش‌آموزان در لوگر نظامی آموزشی طالبان را فرا می گیرند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ انستتیوت گزارشدهی از جنگ و صلح در تحقیقی گفته است که گروه طالبان در لوگر مضمون‌های فرهنگی را با مضامین مرتبط با شریعت اسلامی تبدیل کرده و نظام آموزشی خود را تطبیق می کنند.

عبدالباقی یکی از دانش آموزان لیسه عالی مرکزی در ولسوالی خاور با تصدیق این موضوع به انستتیوت گزارشدهی از جنگ و صلح (آی-دبلیو-پی-آر) گفت که طالبان مسلح به مکتب ما آمدند و گفتند که باید مضامین شریعت اسلامی آموزش داده شود.

این موضوع در سایر ولسوالی‌ها مثل برکی برک و خوشی نیز وجود دارد.

به گفته باقی، طالبان از مکتب‌ها بررسی نیز می کنند و تا حال چندین آموزگار را بخاطر غیرحاضری مجازات کرده اند.

صدیق‌الله یکی از باشنده گان ولسوالی چرخ این ولایت، به آی-دبلیو-پی-آر گفت که طالبان حتا در برنامه‌های آموزشی مکتب‌ کودکان‌شان در این ولسوالی مداخله کرده و علمای دینی را در مکتب‌ها گماشته اند تا موضوعات مورد نظر خودشان را آموزش دهند و برخی مضامین دیگر را حذف کرده اند.

ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان با تایید این موضوع به این انستتیوت گفته است که ما برخی کتاب‌ها در مورد هراس افگنی و فرهنگ را از مکتب ها حذف کردیم و در عوض آن با جابجایی علمای مذهبی گماشته شده خودما ، برخی مضامین شرعیت اسلامی را آموزش می دهیم.

بر بنیاد گزارش این انستتیوت، این گونه مداخله‌های طالبان مسلح در برخی نقاط نا امن افغانستان نیز جریان دارد.

مقام‌های لوگر به این نهاد گفته اند که مداخله طالبان مسلح در مکتب‌های محلی توسط گفتگوها حل شده است.

عبدالولی، عضو شورالی ولایتی لوگر به این نهاد گفت که نسبت به این که در مکتب‌ها از سوی طالبان بسته شود، بهتر است که به برخی تقاضاهای آنان توافق شود و برخی از افراد آنان در مکتب ها گماشته شوند.

شاپور عرب، سخنگوی اداره معارف ولایت لوگر گفته است که توافقاتی برای حل مشکل در برخی نقاط ناامن صورت گرفته و برخی علمای دینی گماشته شده اند اما کدام مضمون حذف نشده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18451