نمایندگان شوراهای ولایتی میان نظارت و مداخله در امورحکومت‌داری تفکیک قایل شوند

عبدالله رییس اجراییه حکومت امروز در نشست معرفی « مقرره طرز نظارت شوراهای ولایتی» گفت که نمایندگان شوراهای ولایتی میان نظارت و مداخله در امورحکومت‌داری تفکیک قایل شوند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ مقرره « طرز نظارت شورای ولایتی» تحت نظارت سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری تهیه شده و از سوی کابیه مورد تایید قرار گرفته است.

امروز نشستی برای معرفی این مقرره با اشتراک عبدالله رییس اجراییۀ حکومت و اعضای شوراهای ولایتی در کابل برگزار شد.

عبدالله عبدالله رییس اجراییه، ضمن تاکید بر اینکه نقش نظارتی شوراهای ولایتی در تقویت حکومتداری، مبارزه با فساد و حل منازعات مهم است گفت که نمایندگان شوراهای ولایتی باید میان نقش نظارتی و مداخله در امور حکومت‌داری تفکیک قایل شوند.

او همچنان گفت که باید میان نهادهای مختلف دولتی هماهنگی وجود داشته باشد و شوراهای ولایتی از حکومت جدا نیست، تنها صف دشمنان مردم افغانستان جداست.

رییس اجراییه گفت که در آستانۀ انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی قرار داریم، نقش نمایندگان شورا های ولایتی در بهبود روابط مردم با حکومت حیاتی است.

این درحالی است که پس از تشکیل حکومت وحدت ملی نقش نظارتی شورای‌های ولایتی از این نهاد گرفته شد و به شورای ملی واگذار گردید.

این مساله باعث اعتراض نمایندگان شورای ولایتی در سراسر کشور گردید و در نتیجه برای حل آن طرز مقرره نظارت شوراهای ولایتی در سه فصل و یازده ماده تهیه شده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=5425