هرگونه امتیاز خواهی نمایندگان مردود است

مجلس نمایندگان در واکنش به نشر مکتوبی از کمیسیون مصوونیت نمایندگان، هرگونه امتیاز خواهی نمایندگان را مردود اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس در نشست امروز دوشنبه (۱۸ جدی) این مجلس گفت، مکتوبی که در مورد امتیاز خواهی بیشتر نمایندگان در رسانه‌ها درز کرده است، مبنای حقوقی ندارد و مردود است.

آقای ابراهیمی افزود که آن مکتوب فیصله نمایندگان نیست و مجلس قطعاً آن را نمی پذیرد.

به گفته او، نمایندگان مجلس با درک شرایط اقتصادی افغانستان اضافه خواهی نکرده اند و هرگونه اضافه خواهی را جفا در حق کشور می‌دانند.

او خاطر نشان کرد که برخی رسانه‌ها به آدرس ولسی جرگه تبلیغات سوء کرده و این مکتوب را به عنوان اضافه خواهی نمایندگان مجلس در بودجه ملی به نشر رسانده اند.

این در حالی است که اخیراً مکتوبی از کمیسیون مصونیت و امتیازات نمایندگان مجلس به بیرون درز کرده است که نشان می‌دهد این کمیسیون خواستار افزایش امتیازات اعضای مجلس نمایندگان شده است.

در این مکتوب تذکر یافته که کمیسیون مصوونیت فیصله کرده است تا امتیازات نمایندگان مجلس از ماهانه ۴۵ هزار افغانی به ۹۰ هزار افغانی افزایش یابد. کریدیت کارت موبایل نمایندگان ماهانه از ۵ هزار افغانی به ۱۰ هزار افغانی افزایش یابد.

همچنین، این کمیسیون فیصله کرده است که پول مصارف تیل نمایندگان مجلس از ۱۰ هزار افغانی ماهانه به ۲۰ هزار افغانی افزایش یابد و کرایه خانه های آنان از ۲۵ هزار افغانی ماهانه به ۵۰ هزار افغانی افزایش پیدا کند.

بر اساس این پیشنهاد، در امتیازات دستیاران دریوران و محافظان نمایندگان مجلس باید ۲۵۰۰ افغانی افزایش به عمل آید. بر اساس این پیشنهاد کمیسیون مصوونیت مجلس، امتیازات پارلمانی کارمندان دبیرخانه مجلس نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

این پیشنهاد به امضای شریف الله کامه وال معاون کمیسیون مصوونیت نمایندگان به کمیسیون مالی و بودجه ملی مجلس ارائه شده است تا بر اساس آن در بودجه ملی سال ۱۳۹۷ مالی امتیازات نمایندگان افزایش یابد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=17975