همایون: اشرف غنی از کمک‌های امریکا به شکل خانوادگی فساد مالی انجام می‌دهد

همابون همایون معاون اول مجلس نمایندگان، ریس جمهور را متهم کرده که از کمک‌های امریکا برای مردم افغانستان به صورت خانوادگی فساد مالی انجام می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صنا، آقای همایون در نشست علنی مجلس که امروز چهارشنبه (۲۸ سنبله)برگزار شد، گفت؛ محمد اشرف غنی به وزارت دفاع دستور داده که از کمک‌های امریکا برای تبلیغات ریاست جمهوری سال آینده پول جمع‌آوری کند.

وی افزود: تنها از یک پروژه کوچک وزارت دفاع برای تأمین هزینه‌های انتخاباتی رییس جمهوری در سال آینده، بیش از یک میلیارد افغانی فساد صورت گرفته است.

معاون اول مجلس با اشاره به جزیات این فساد مالی گفت، سه شرکت داخلی برای ترمیم جناتورها به قیمت ۷۰ میلیون افغانی برنده اعلام شده بودند، اما وزارت دفاع بعد از برنده شدن این شرکت‌ها، آن‌ها را غیر واجد شرایط اعلام می‌کند. سپس وزارت دفاع دوباره با پیشنهاد به یکی از این شرکت‌ها، قیمت ۷۰ میلیون افغانی را به بیش از یک میلیارد افغانی برای ترمیم هزینه‌های جناتورهای وزارت دفاع می‌رساند.

همایون همایون هم چنین علاوه کرد، برادر آقای رییس‌جمهور نیز از پول‌های پروژه پروموت، در امریکا خانه خریده است.

او، لورا غنی، همسر رییس جمهوری را نیز به فساد مالی متهم کرد و افزود که بانوی اول ۲۸۰ میلیون دالر از کمک‌های امریکا برای کمک به زنان را حیف و میل کرده است.

معاون اول مجلس نمایندگان گفت، برای این فسادهای خانوادگی رییس جمهوری اسناد کافی در دست دارد و به زودی تمامی اسناد را به نهادهای عدلی و قضایی ارسال می‌کند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43746