همه جا دکان رنگ است، همه رنگ می‌فروشند

این روزها وقتی که به سیما و نما و ذات و ذوات تعدادی از کاندیدای پارلمانی نگاه میکنم، دلم به حال و احوال مردم و جامعه افغانی غبطه می‌خورد و به یاد این شعر رازق فانی می‌افتم که با درد می‌سراید:

همه جا دکان رنگ است و همه رنگ می‌فروشند
دل من به شیشه سوزد همه سنگ می‌فروشند

جامعه ساده و عوام ساده‌لوح در یک سر معادله، قدرت‌طلبان و مقام‌دوستان محیل و مزور در طرف دیگر عامل اصلی درد و ناهنجاری های اجتماعی کنونی ماست.

وقتی به شعار ها، تغییر چهره‌ها و رنگ تبدیل کردن های برخی کاندیدای پارلمانی می‌بینم، و از طرفی دیگر به ظاهربینی و صورت‌پذیری مردم و جامعه نگاه می‌کنم، امید و خیال فردای بهتر این جامعه و مردم به نظر من باطل می‌نماید.

برای برخی ها، قدرت و مقام شخص خودش آخرین و اصلی‌ترین هدف و غایت است و در راه رسیدن به آن هیچ سد و صلاحی را نمی‌پذیرند؛ نه صلاح اجتماعی برایش پذیرفتنی‌ است و نه سد اخلاقی، نه منافع مردم در سیاست و صلاح کاری آنها و جود دارد و نه موانع اخلاقی و اعتقادی. برای رسیدن به غایت خودش که همان مقام و قدرت و ثروت شخص خودش است، هم به دل دین پا می‌گذارند و هم به دماغ مردم و جامعه.

این بازی ها و معاملات اجتماعی-سیاسی برای من جز حیف و حسرتی بیش نیست. در یک طرف این معامله مردمی قرار دارند که نه ذات‌پذیر هستند و نه نتیجه‌گرا؛ یعنی نه براساس اهلیت و شخصیت و گذشته و حال افراد و اشخاص تصمیم میگیرند و راَی میدهند و نه بر مبنای بررسی عمل‌کردها و نتیجه کارهای آنها، فقط از حرف و شعار و رنگ و ظواهر افراد تاثیر می‌پذیرند و تصمیم می‌گیرند، و در طرف دیگر معامله، سیاست‌گران محیل و مکاری قرار دارند که با رنگ تبدیل کردن ها و تغییر چهره دادن ها به منظور فریب‌دادن مردم و جامعه، هیچ اصل و اصولی در زندگی سیاسی و میدان مبارزاتی خودشان ندارند.

این مدعا زمانی برای شما قابل قبول واقع شده می‌تواند که شما به گذشته و سوابق برخی از کاندیدای پارلمانی پیش‌رو دقت کنید، به چهره گذشته و امروزشان ببینید، به شعار امروز و شعور دیروز شان نظراندازید، به صراحت تغییر و دوگانگی را خواهید دید. این تغییر و دوگانگی جز به منظور خاک به چشم مردم‌ زدن، دلیل دیگری داشته نمی‌تواند.

درد مردم و نابسامانی جامعه زمانی فروکش خواهد کرد که مردم در تصامیم سیاسی و فرایند های انتخاباتی اهلیت و شخصیت افراد را و توانایی و مفیدیت آنها را در نظر گرفته و در محور صامیم شان قرار دهند، در غیر این صورت همه چیز بدتر از قبل ادامه خواهند یافت.

سید رزاق شریفی – خبرگزاری صنا

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=40395