وزارتخانه های بی‌وزیر

ادامه رایزنی ها برای وزارت خانه های بی وزیر در حالیکه وزارت های معارف٬ معادن و اطلاعات و فرهنگ از سوی سرپرستان اداره می شود.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ ریاست اجرایی می گوید که رایزنی‌ها میان رییس جمهور و رییس اجرایی بخاطر پایان کار سرپرستی در کابینه‌ی حکومت وحدت ملی ادامه دارد؛ رایزنی‌هایی که قرار است افراد تازه برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شوند.

برخی از قانونگذاران ادامه‌ی کار سرپرست وزیران را خلاف قانون می‌دانند و به دلیل معرفی نکردن افراد تازه به مجلس، رهبران حکومت را به قانون شکنی متهم می‌کنند.

از میان۲۵ وزارت، وزارت‌خانه‌های، اطلاعات و فرهنگ، معارف و معادن پطرولیم کم از کم یک سال است که از سوی سرپرست وزیران اداره می‌شوند.

در مورد وزارت خارجه هم هنوز دادگاه عالی نظرش را ارایه نکرده است.

در کنار این، سه سال است که اعضای شورای عالی دادگاه عالی برای گرفتن رای تایید به مجلس معرفی نشده اند و نیز برخی از ریاست‌های عمومی و حتی ولایت‌ها هنوز هم ازسوی سرپرست‌ها اداره می‌شوند.

از سوی دیگر، قرار است شورای ملی تا نه روز دیگر به تعطیلی‌های زمستانی برود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18420