وزیر پیشین انرژی و آب به عنوان مشاور ارشد رئیس اجراییه تعیین شد

بربنیاد گزارش‌ها، علی احمد عثمانی، وزیر پیشین انرژی و آب به عنوان مشاور ارشد داکتر عبدالله رئیس اجراییه کشور تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این در حالی است که آقای عثمانی به تاریخ ۱۹ جوزا از سوی رئیس جمهور غنی برکنار شد.

در همین حال محمدگل خلمی معین انرژی آن وزارت به عنوان سرپرست این وزارت تعیین گردید.

یک روز پس از برکناری، آقای عثمانی از سوی ریاست اجرایی در مقامش ابقا شد.

روز گذشته نیز یک چهره نزدیک به علی احمد عثمانی به رسانه ها گفت که وزیر برکنار شده انرژی و آب پس از تعطیلات عید سعید فطر به دفتر کار خود در این وزارت برنگشته است.

این منبع همچنان گفت که وی در هماهنگی با داکتر عبدالله، پس‌از عید فطر به دفتر خود نیامده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=35088