وزیر پیشین مخابرات افشاگری کرد

وزیر پیشین مخابرات در پیوند به بگومگوهای بستن دفتر وزیر انرژی و آب از سوی محافظین ویژه ریاست جمهوری افشاگری کرد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ وزیر پیشین مخابرات در پیوند به بگومگوهای بستن دفتر وزیر انرژی و آب از سوی محافظین ویژه ریاست جمهوری، از بستن دفتر کاری خودش در ۱۴ جدی سال ۱۳۹۵ از سوی این محافظین خبر داد.

در حالیکه معاون سخنگوی ریاست جمهوری بستن دفتر وزیر انرژی و آب را شایعه خواند، اما «عبدالرزاق وحیدی» وزیر پیشین مخابرات می گوید که جناب آقای مرتضوی! آیا حضور پی.پی.اس در وزارت مخابرات در ۱۴ جدی ۱۳۹۵ برای مهر و لاک کردن دفتر من و تخته گرفتن دهلیزها را هم انکار می کنید؟

این در حالیست که گزارش هایی منتشر شد که گویا محافظین ویژه ریاست جمهوری با حضور در دفتر کار علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب، او را به خانه اش منتقل و دفتر کاری او را مهر و لاک کرده اند.

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی در ماه عقرب ۱۳۹۵ به اتهام فساد از سوی ریاست جمهوری برکنار و به دادستانی کل معرفی شد، اما تحقیقات دادستانی نشان داد که آقای وحیدی بی گناه و اتهام ها بر او نادرست بوده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=35033