تصویب اعاشه پولیس ملی از سوی مجلس نمایندگان

وزارت امور داخله می‌گوید که بودجه یک میلیارد افغانی از درآمد پولیس نظم عامه برای معیشت نیروهای پولیس ملی از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزای صنا؛ مسئولان در وزارت امور داخله می‌گویند که بودجه یک میلیارد افغانی را برای تامین معیشت نیروهای پولیس، در سال جاری به مجلس نمایندگان چندی پیش پیشنهاد کرده بودند و بالاخره بعد از سپری شدن مدتی نه چندان طویل از سوی اعضای مجلس با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت.
گفته می‌شود که بر اساس این فیصله از سوی نمایندگان، وزارت مالیه از درآمد پولیس نظم عامه، برای تامین اعاشه سال جاری نیروهای پولیس ملی، به وزارت داخله پرداخت خواهد کرد.
با این حال نیروهای پولیس ملی می‌گویند که بیش از چهار ماه است که معاش دریافت نکرده‌اند و همچنان شش ماه از معاشات اضافه کاری‌شان به آن‌ها پرداخت نشده است.
این فیصله نمایندگان در حالی تصویب می‌شود که تنها یک روز به پایان سال مالی مانده است.
مجلس نمایندگان امروز این طرح را به رای گیری گذاشت و با آرای تایید اکثریت نمایندگان، مورد تایید قرار گرفت.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=16292