توزیع تذکره‌های الکترونیکی غیر قانونی است

شماری از نمایندگان در مجلس باور به این هستند که ارگ ریاست جمهور افرادی را در مجلس اعزام شده تا عملکردهای مجلس را تحت تاثیر قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری صنا؛ نمایندگان مجلس می‌گویند که افرادی از سوی ارگ ریاست جمهوری در مجلس نفوذ کرده اند و برخی تصامیمی می‌گیرند که برخلاف اراده عمومی مجلس است.
با این حال نمایندگان مجلس هیات اداری را به خیانت به آرای عمومی مجلس و طرفداری از ارگ ریاست جمهور متهم می‌کنند و می‌گویند که کمیته مختلط مجلس در هفته گذشته، طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را برخلاف اراده مجلس تائید کردند.
نمایندگان مجلس افزودند که تایید قانون ثبت احوال نفوس باید دوباره به مجلس آورده می‌شد و نمایندگان با دوثلث آرای، آن را رد یا تایید می‌کردند.
آنان اعتراض به این موضوع دارند که هیئت‌های مربوطه از دو مجلس، نتایج نهایی در تالارهای عمومی دو مجلس می‌گیرند را دفاع می‌کنند اما هیئت مجلس در کمیته مختلط قانون ثبت احوال نفوس در مخالفت با اراده قبلی مجلس این طرح را تایید کرده است.
«علی اکبر قاسمی» یک عضو مجلس می‌گوید که این امر سبب نگرانی نمایندگان مجلس شده است زیرا از یک طرف از تصامیم مجلس دفاع و از طرف دیگر برخلاف اراده مجلس این تصامیم رد می‌شود.
«غلام حسین ناصری» دیگر عضو مجلس نیز می‌گوید که هیات اداری مجلس نمایندگان در مورد قانون ثبت احوال نفوس، خیانت کرده است.
با این حال نمایندگان خاطرنشان ساخته اند که این تصمیم بصورت غیر قانونی گرفته شده و باید روند توزیع تذکره‌های برقی آغاز نگردد.
به باور یک تن از نمایندگان مجلس این اجراعات و تصامیم غیر قانونی سبب گسترش دامنه اختلافات قومی نیز می‌شود.
نمایندگان در مجلس تصریح می‌کنند که حکومت باید از روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی جداً خود داری کند تا از زیر سوال رفتن قومیت مرمیت مردم جلوگیری شود.
با این حال شماری از نمایندگان مجلس برخلاف این گفته‌ها می‌گویند که تصمیم کمیته مختلط قانون ثبت احوال نفوس قانونی بوده و حکومت هرچه زودتر باید روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را آغاز کند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=17231