قانون منع شکنجه در افغانستان به تصویب رسید

«محمدحسین شریفی بلخابی»، عضو کمیسیون عدلی و قضایی این مجلس گفت که این قانون و ضمیمه‌اش طی فرمان تقنینی پس از توشیح رئیس جمهور در چهار فصل و ۲۱ ماده به این کمیسیون فرستاده شد.
به گزارش خبرگزاری صنا؛ «محمدحسین شریفی بلخابی»، عضو کمیسیون عدلی و قضایی این مجلس طی نشست عمومی گفت که قانون منع شکنجه با اکثریت آرا به تصویب رسیده است. این قانون و ضمیمه‌اش طی فرمان تقنینی پس از توشیح رئیس جمهور در چهار فصل و ۲۱ ماده به این کمیسیون فرستاده شد.
وی گفت که بعد از حکم رئیس جمهور، «محمدنذیر احمدزی» معاون دوم مجلس که ریاست این جلسه را به دوش گرفته بود، قانون منع شکنجه را به رأی‌گیری گذاشت.
قابل ذکر است که افغانستان پیش از این کنوانسیون منع شکنجه را پذیرفته بود و در قانون اساسی کشور نیز موادی از قانون منع شکنجه تسجیل شده است.
به گفته اعضای این مجلس، این قانون نخستین قانونی خواهد بود که برای منع شکنجه، تحت پیگرد قراردادن شکنجه‌گران و جبران خسارت قربانی‌های شکنجه در افغانستان به تصویب می‌رسد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=16571