واکنش تند مجلس به حملۀ طالبان و نیروهای خارجی بالای پولیس

مجلس نمایندگان افغانستان در مورد کشته‌شدن نیروهای پولیس در شمال‌شرق و جنوب افغانستان توسط طالبان و نیروهای امریکایی واکنش تندی نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ روز گذشته در ولسوالی تگاب ولایت بدخشان ۳۵ تن از نیروهای پولیس در پی حملۀ جنگ‌جویان مربوط به گروه طالبان جان باختند.

هم‌چنان در ولسوالی گرشک ولایت هلمند ۱۵ تن از نیروهای پولیس محلی در پی حملۀ هواپیماهای بدون سرنشین نیروهای خارجی جان باختند.

در واکنش به این دو روی‌داد همایون همایون، معاون اول مجلس نماینده‌گان امروز در نشست عمومی مجلس گفت که از یک‌سو بی‌ثباتی حکومت و از سوی دیگر تشویش از امنیت و سقوط ولایت‌هاست.

آقای همایون گفت مسئلۀ بدخشان یک مسئلۀ بسیار مهم است و من از بسیار ناتوانی و از بسیار مشکلات باز هم از رییس جمهور خواهش می‌کنم که در این مورد یک هیئت بلندرتبه تعیین کند.

او گفت این مسئله را حکومت باید بررسی کند و مشکل را پیدا کنند تا بدخشان به سقوط مواجه نگردد.

هم‌چنان آقای همایون این را هم گفت که مسئلۀ بمباردمان کسانی که پولیس‌ها را در هلمند شهید کردند، ما از خارجی‌ها تقاضای کمک این را داریم که دشمنان افغانستان را نابود کنند.

او گفت که نباید آنان اردوی ملی ما را هدف قرار دهند و این مسئله چندین بار تا به حال تکرار شده و من می‌ترسم این مسئله به خاطر تضعیف روحیۀ نیروهای امنیتی ما عمدی نباشد.

البته باید یادآور گردید که حملۀ نیروهای خارجی به نیروهای افغان تازه‌گی ندارد و تا کنون بارها تکرار گردیده‌است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=4805