۷۰ درصد از اعضای فعلی مجلس خود را نامزد انتخابات کرده اند

هیات اداری مجلس نمایندگان می گوید که در حدود ۷۰ درصد از اعضای برحال مجلس نمایندگان خود را نامزد انتخابات آینده پارلمانی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری صنا، عرفان الله عرفان، نایب منشی مجلس به رسانه‌ها گفت: در حدود ۷۰ درصد اعضای برای اذعان کرده که کاندید هستند، متباقی وکلا ممکن روی برخی مسایلی که مربوط خود شان بوده، خود را کاندید نکرده اند.

آقای عرفان می افزاید که این امر سبب شده تا مجلس به کمبود نصاب مواجه شود و کارهای این مجلس به شدت در این اواخر متاثر شده است.

روند ثبت‌نام نامزدان انتخابات آینده پارلمانی به تاریخ ۵ جوزا آغاز شد و تا ۲۲ این ماه ادامه یافت.

قرار است که انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها به ۲۸ میزان سال جاری در افغانستان برگزار شود.

اکثر اعضای برحال مجلس نمایندگان در حالی خود را نامزد انتخابات آینده کرده اند که مردم به شدت از کارکرد آنان شکایت دارند و دلی خوشی از آنان ندارند.

چنانچه به دلیل فساد گسترده در این مجلس، مردم به آن لقب های چون خانه فساد، باجگیری و معامله را به کار می برند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=34693