ویس احمد برمک به عنوان سرپرست وزارت داخله معرفی شد

وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی به عنوان سرپرست وزارت امور داخلۀ افغانستان معرفی گردید.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ ویس احمد برمک، وزیر پیشین دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی به اساس یک فرمان رییس جمهور به حیث سرپرست وزارت امور داخله معرفی گردید.

هم‌چنان به اساس این حکم، تاج محمد جاهد که تا کنون به عنوان وزیر امور داخله کار می‌کرد، به حیث وزیرمشاور رییس جمهور در امور امنیتی تعیین شده‌است.

این در حالی‌ست که پیش از این نیز رییس جمهور غنی سه چهرۀ جدید را به عنوان نامزدان سه وزارت‌خانه که توسط سرپرست مدیریت می‌شدند، معرفی کرد.

محمد مصطفا مستور به عنوان نامزد وزارت اقتصاد، شهزاد گل آریوبی به حیث نامزد وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و یما یاری به عنوان نامزد وزارت فواید عامه معرفی گردیدند.

این در حالی‌ست که از چندین ماه به این‌طرف یازده وزارت کابینه توسط سرپرست مدیریت می‌شدند و این مسئله به واکنش‌های شدید پارلمان نیز منجر شده بود.

نماینده‌گان مجلس چند هفته پیش، قبل از رفتن به رخصتی‌های تابستانی تاکید کردند که رییس جمهور باید افراد جدید را برای گرفتن رای به مجلس نماینده‌گان معرفی کند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=6348