پاکستان خواستار برکناری جنرال عبدالرازق از مقامش شد

شماری از نمایندگان مجلس اظهار نمودند که پیش شرط هایی که پاکستان به حکومت ارائه کرده خلاف منافع ملی است و نباید عملی گردد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ گفته میشود که بخشی از خواست پاکستان برکناری جنرال رازق فرمانده پولیس قندهار از مقام اش بوده است.

شکیبا هاشمی نماینده قندهار در این مورد گفت: نخست وزیر پاکستان در سفر یک هفته پیش خود به کابل، شش مورد پیشنهاد را به حکومت افغانستان سپرده است که برکناری جنرال رازق یکی از این پیشنهادات است.

شکیبا هاشمی در مجلس گفت: اگر یک کشور مستقل هستیم، چگونه صدر اعظم پاکستان میاید و فرمایش میدهد که جنرال رازق در قندهار نباشد؟ درحالی که جنرال رازق در بخش تامین امنیت و مبارزه با مخالفین دست آورد های زیادی داشته است.

آصفه شاداب، نماینده فاریاب در مجلس تصریح کرد:نخست وزیر پاکستان شش شرط گذاشته و تبادله معلومات استخباراتی نباید با پاکستان صورت گیرد. این کار قابل قبول مردم افغانستان نیست و رئیس جمهور نباید این موضوع را نادیده بگیرد.

در همین حال رئیس مجلس نمایندگان عبدالرووف ابراهیمی تاکید نمود که پاکستان همواره در برابر افغانستان سیاست دوگانه بازی کرده و باید جلو هر گونه دسیسه های پاکستان گرفته شود.

آقای ابراهیمی اضافه کرد:جنرال رازق یک جنرال با غرور و شجاع است و در سطح کشور محبوبیت خود را دارد. پاکستان او را شناخته که پیشنهاد برکناری وی را کرده است. نباید حکومت این تصمیم را بگیرد. هرچند حکومت احتمالا این کار را انجام نخواهد داد.

نمایندگان مردم در مجلس یاد آور شدند تا هنگامی که پاکستان با فشار های راستین جهانی مواجه نشود، هیچ گاهی دست از مداخله در امور افغانستان برنمیدارد و گفتگوهای کابل- اسلام آباد هم به نتیجه نخواهد رسید.

جنرال عبدالرازق چندین بار است که پاکستان را محکوم به انفجار و انتحار در کشور کرده است.

جنرال عبدالرازق، فرمانده پولیس قندهار، پاکستان را دشمن افغانستان می‎داند و از جامعۀ جهانی می‎خواهد که بر این کشور، بیشتر فشار آورد.

او تأکید دارد که پاکستان اهداف بزرگی را در افغانستان دنبال می‎کند و می‎خواهد پایگاه های بزرگ آموزشی هراس افگنان را در افغانستان ایجاد کند.

این در حالی است که چندی پیش پاکستان با جابجایی مواد انفجاریه در مایک قصد ترور وی را داشت که قبل از رسیدن به هدف جلوگیری شد.

همچنان جنرال عبدالرازق گفته است که از سال ۲۰۱۳ این سومین بار است که از مایک برای ترور اش استفاده شده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=27743