پرونده‌ دو فرمانده ارشد شبکه‌ی حقانی به “لاهه” فرستاده شد

حکومت پرونده‌ انس حقانی و حافظ رشید از فرماندهان ارشد شبکه‌ی حقانی را به دادگاه بین المللی “لاهه” فرستاده است.

به گزارش خبرگزاری صنا به نقل از تلویزیون یک، همزمان با این موضوع، یک دادستان دادگاه بین المللی لاهه گفته است که با فرستادن اطلاعات تازه، تصمیم گیری درباره‌ آغاز رسمی بررسی‌های این دادگاه در مورد جنایت‌های در افغانستان با تاخیر رو به رو شده است.

در بخشی از گفته‌های این دادستان آمده است: “حکومت افغانستان معلومات جدید فراوانی را ارسال کرده است که در تصمیم‌گیری پیرامون آغاز تحقیق‌ها اثر گذاشته است”.

بررسی‌های دادگاه بین المللی لاهه شامل اتهام‌هایی می‌شود که پس از سال ۲۰۰۳ میلادی در افغانستان صورت گرفته است.

اخیرن شبکه‌ تحلیلگران افغانستان گزارش داده که حکومت افغانستان ۱۶ پرونده‌ جنایت‌های جنگی را به دادگاه بین المللی لاهه فرستاده است که در میان آنها پرونده‌های انس حقانی و حافظ رشید از رهبران شبکه‌ حقانی نیز وجود دارد. اما معلومات در مورد چهارده پرونده‌‌‌ دیگر هنوز روشن نیست.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=3917