نمایندگان مجلس خواستار تجدید نظر در پیمان امنیتی با امریکا شدند

مجلس نمایندگان خواستار تجدید نظر در مورد پیمان امنیتی با امریکا شد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ نمایندگان مجلس امروز با اکثریت آرا خواستار تجدیدنظر در پیمان امنیتی با امریکا شدند.

«عبدالرحمن رحمانی» عضو مجلس نمایندگان با تأیید این خبر به صنا گفت که امروز نمایندگان با اکثریت رأی، خواستار بازنگری در پیمان امنیتی با امریکا شدند.

این نمایندگان، پیمان امنیتی کابل – واشنگتن را ناکام می خوانند که هیچگونه تأثیری در بهبود وضعیت امنیتی در کشور نداشته است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 50 = 51

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=43044