چالش های موجود در انتخابات ولسی جرگه

وضعیت موجود از تب و تاب کم سابقۀ انتخابات ولسی جرگه در میان شهروندان، به ویژه درشهرهای بزرگ از جمله کابل حکایت دارد.

چه چیز باعث این تحرک شده است؟ تحرکی که علی رغم محدود بودن شرایط امنیتی روز به روز شدت می یابد. آیا رویکرد جامعه به انتخابات ، به ویژه جامعۀ شهری، تغییر کرده است؟ یا کاندیدان تازه نفس با سابقه روشنگری با جذابیت بیشتری به میدان آمده اند؟

متاسفانه با این همه امید ها و چالش ها با در نظرداشت تهدید های امنیتی با گذشت هر روز انتخابات را فراتر از برگزاری شفاف رقم میزند.

نبود امنیت مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات نیست مربوط به حکومت است که باید منحیث وظیفه برای انتخابات تأمین امنیت نماید که تاکنون متأسفانه در این مورد کمتر گام های موثری برداشته شده است.

از سوی دیگر طوری که دیده می شود مردم نه تنها از حکومت بلکه به طور گسترده از عملکرد های نمایندگان قبلی آزرده خاطر اند و در این دور می خواهند، اقتدار پوشالی را به اقتدار ملی و مردمی تبدیل کنند.

مردم هرچه وسیع تر درانتخابات شرکت کنند، می توانند تغییرات بزرگ تری را دروضع موجود به وجود آورند.

گرچه یک شبه نمی توان در سیستم موجود تغییرات بنیادی و بزرگی را ایجاد کرد. در حالیکه بخش اعظم قدرت متأسفانه در دست مافیای زور و زر است از طرف دیگر امیدوارم کمیسیون مستقل انتخابات از گذشته انتخابات ننگین ۲۰۱۴ عبرت گرفته باشند و امکانات بیشتر برای جنبش های ملی و مردمی بخاطر تعین سرنوشت و اطمینان دادن با انتخابات شفاف ایجاد نماید و در این راه گام های موثر و عملی را بردارد.

با در نظرداشت شواهد و عملکرد های موجود کار زار مبارزات انتخاباتی تا پایان ادامۀ خواهد یافت وحقانیت و صداقت همه مسئولین یکبار دیگر آئینه خود نما خواهد شد درست است که امنیت وجود ندارد اما از سوی دیگر خوشبختانه سیستم انتخاباتی جمهوری اسلامی افغانستان طوری نیست که علیه آن زمامداران موجود کودتا کنند.

به باور من ایجاد تحول وظیفه مردم و جامعه است. اما انتخابات فرصتی است برای ایجاد این تحول.

هشت سال ادامه کار پارلمان قبلی که نیمه آن قانونی و نیمه دیگر آن فرا قانونی بود مشخص کرد که رسیدن به حقوق در چارچوب نظام فرا قانونی کشور را به بحران های گوناگون گرفتار میسازد.

زمامداران موجود این همه نابسامانی ها را میدانند، منتها مسئله بر سر این است که این مطالبات را با چه کسی باید مطرح کرد که نیمه گوش شنوای داشته باشد.

به عقیده من اگر مردم با گذشته رقتبار وداع نکنند باز دنبال چهره های تکرار و خسته کن بروند تجربه نشان داده است هیچ گونه اصلاحی را در راستای حقوق ملت نمی توان انتظار داشت، چرا که در تعدادی از کاندیدای دستچین شده چهره و اراده ای نو وجود ندارد همان آش است و همان کاسه.

بعضی ها به این باور اند که جایگاه انتخابات در وضعیت موجود به طور کلی و موقعیت انتخابات کنونی ولسی جرگه به طور خاص با در نظر داشت مداخلات حکومت و نبود امنیت جایگاه و موقعیتی پر تناقض است.

انتخابات به طور کلی در وضعیت موجود غیر دمکراتیک و آزاد برگزار خواهد شد، زیرا نیمی از جمعیت کشور در ساحات نا امن بخصوص زیر تسلط مخالفین دولت قرار دارند که حتی حق نامزد شدن و حق رای دادن را ندارند.

ما کمیسیون مستقل انتخابات مصمم است با در نظرداشت همه مشکلات و چالش ها تلاش خواهد کرد تا انتخابات حداقل نسبی و آبرومندی را برگزار کند.

از سوی دیگر نقش فعال مردم در انتخابات ارزش و جایگاه خاص خود را در تحقق دمکراسی و عدالت اجتماعی دارد، متأسفانه با در نظرداشت این ارزش و این معیار ها عدۀ زیادی از مردم در بلاتکلیفی بسر میبرند.

از یک سو می خواهند به یک دورۀ نابسامانی و فشارشدید که عامل آن ناکامی ها و عملکرد های نادرستی زمامداران بوده پایان دهند و نامزد مطلوب خود را به پیروزی برساند تا کسی به خانه ملت راه یابد که بتواند مطالباتشان را پاسخ دهد .

احمد سعیدی – خبرگزاری صنا

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=35349