چرا جنرال دوستم در نشست های مهم حکومت حضور ندارد؟

معاون اول ریاست جمهوری پس از بازگشت از ترکیه، تاکنون در هیچ نشست مهم حکومت اشتراک نکرده است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری که چندی قبل پس از ۱۴ ماه اقامت در ترکیه به کابل بازگشت، تاکنون در هیچ نشست حکومت اشتراک نکرده است.

در همین حال «عبدالله قرلق» معاون حزب جنبش ملی می گوید که تا هنوز هم آن توافق همه جانبه و رضایت همه جانبه بین دوستم و ریاست جمهوری به وجود نیامده است.

منابع می گویند که جنرال دوستم در این نشست‌‎ها دعوت نشده بود و ریاست جمهوری حتا آجندای این نشست‌ها را نیز با وی در میان نگذاشته است.

این در حالیست که در دو ماۀ اخیر ۹ نشست شورای امنیت ملی، کابینه و قوماندانی اعلی برگزار شده‌اند، اما جنرال دوستم در تمامی این نشست‌ها حضور نداشته است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=44127