کار عملی «تاپی» آغاز شد/ غنی: تاپی دسترخوان مردم را تغییر می‌دهد/ عباسی: متعهد تر از پاکستان در منطقه نیست

همزمان با آغاز کار علمی پروژه تاپی، رئیس جمهور غنی می گوید که این پروژه، دسترخوان مردم را تغییر می دهد، این پروگرام موجب عاید صدها میلیون دالر می شود، برق و روشنایی را می آورد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ رئیس جمهور کشور در مراسم آغاز کار علمی پروژه بزرگ تاپی در هرات گفت  تاپی در افغانستان ابتدای تغییر است و از اهمیت بالای اقتصادی برخوردار می باشد.

غنی افزود که آغاز این پروژه ابتدای تغییر بی باوری به باورمندی است، ابتدای اعتماد به آیندۀ افغانستان است و این پروژه، همکاری های منطقه یی را گسترش می دهد و ما را از فقر به ثروت می رساند.

وی با بیان اینکه افغانستان با هیچ کشوری دشمنی ندارد، تصریح کرد که هیچ افغان اسیر گذشته نیست و ما آینده نگر استیم؛ ما افغان ها، با هیچ کشور دشمنی نداریم و تنها منافع ملی خودرا می خواهیم حفظ کنیم و می خواهیم محور همکاری های منطقوی باشیم.

در همین حال «شاهد خاقان عباسی» نخست وزیر پاکستان گفت که پاکستان به اهداف درازمدت اقتصادی که متضمن ثبات در منطقه است، متعهد است و کشورهای منطقه، همکار متعهد تر از پاکستان، نخواهند یافت.

وی از پروژه های اقتصادی و توسعه یی در افغانستان، پشیبانی کرد و کامیابی افغانستان در این بخش را، کامیابی پاکستان عنوان کرد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=22241