کرزی: سیاست‌های اشتباه امریکا عامل ناامنی و افزایش تروریسم در افغانستان است

حامد کرزی رییس جمهور پیشن کشور می‌گوید سیاست های امریکا دلیل اصلی ناامنی ۱۷ ساله اخیر و افزایش تروریسم در افغانستان است.

به گزارش خبرگزاری صنا، حامد کرزی در گفتگو با شبکه Kazakh TV قزاقستان گفت: طالبان واقعیتی است که باید در نظر گرفته شود و مذاکره مستقیم امریکا با طالبان در این مرحله باید تبدیل به گفتگوی بین افغانی شود، در غیر اینصورت صلح محقق نخواهد شد.

کرزی یادآور شد: مذاکره امریکا با طالبان از یک سو، مشارکت گسترده مردم افغانستان و همسایگان و در نهایت قدرتهای اصلی مانند چین، هند و روسیه به صلح در افغانستان خواهند انجامید.

سیاست های اشتباه امریکا از جمله حمله به خانه های افغان‌ها، زندانی کردن آنها ، نادیده گرفتن پناهگاه‌های امن تروریست‌ها در خارج از مرزها و مهمتر از همه عدم در نظرگرفتن نقش قدرتهای بزرگ مثل روسیه، چین و ایران در افغانستان از جمله عوامل تشدید تروریسم در افغانستان است.

کرزی در ادامه گفت: من با هرگونه اقدام نظامی امریکا در افغانستان مخالفم و دلیل آن این است که ثابت شده این اقدام شکست خورده است.

بدون مشارکت همسایگان صلح در افغانستان امکان نخواهد داشت

رئیس جمهور پیشین افغانستان در مورد خروج نیروهای امریکا از این کشور نیز گفت: اگر امریکا به دنبال توسعه،‌صلح و پیشرفت در افغانستان باشد و حضور آنها خطری برای همسایگان ما نداشته باشد، این کشور می تواند در افغانستان حضور داشته باشد.

وی در ادامه به عدم مشارکت طالبان در کنفرانس بن اشاره کرد و گفت: اگر طالبان در کنفرانس بن حضور داشت، بهانه جنگ از آنها گرفته می‌شد و اگر این اتفاق می افتاد ما شاهد یک افغانستان متفاوت در حال حاضر بودیم.

رئیس جمهور پیشین افغانستان در پاسخ به این پرسش که غنی در مصاحبه با یک رسانه امریکایی گفته است، که تلفات طالبان باعث رنجش خاطر وی می شود، خاطر نشان کرد: تلفات طالبان ناراحت کننده است به این دلیل که در نهایت آنها نیز از مردم افغانستان هستند که کشته می‌شوند و این موضوع بسیار ناراحت کننده است و افغانها به دنبال صلح هستند.

اگر طالبان با حضور زنان مخالفت کنند ما این موضوع را نخواهیم پذیرفت

وی گفت: در سالهای اولیه جنگ امریکا در افغانستان که شاهد همکاری قدرتهای بزرگ و منطقه با یکدیگر بودیم شاهد پیشرفت در افغانستان بودیم و امید به این کشور برگشته بود و اگر این همکاری بین کشورها ادامه یابد و شاهد بازگشت افغان های متخصص به این کشور باشیم افغانستان با یک سرعت زیادی به سمت پیشرفت حرکت خواهد کرد.

کرزی در پاسخ به اینکه اگر طالبان در آینده افغانستان نقش داشته باشد زنان چه جایگاهی خواهند داشت: یادآور شد: آنها این اجازه را به زنان خواهند داد که در محیط کار حضور داشته باشند چون این موضوع خواست مردم افغانستان است و نیمی از مردم ما را زنان تشکیل میدهند و ما در این رابطه هیچگونه اغماضی نخواهیم داشت.

وی در مورد پاکستان و عمران خان نیز گفت: امیدوارم عمران خان نگاه متفاوتی به موضوعات داشته باشدو از افراطی گرایی دوری گزیند و به دنبال تعادل و همکاری حرکت کند و این در راستای منافع پاکستان و افغانستان خواهد بود.

کرزی در ادامه گفت: اگر پاکستان به سمت همکاری حرکت کند و اجازه دهد که شرق آسیا که کشورهای چین و هند حضور دارند به غرب آسیا که کشورهای ترکیه و ایران حضور دارند متصل شوند انرژی بسیاری زیاد آزاد شده و شاهد شکوفایی این منطقه خواهیم بود.

وی در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا باید با وجود گسترده شدن خشونت و ناامنی منتظر صلح در افغانستان باشیم، گفت: بله، جنگ همیشگی نیست و این صلح است که همیشگی و دوام دار خواهد بود و پاکستان و امریکا باید به این نتیجه برسند که افراطی گری به آنها صدمه زده و هزینه زیادی خواهد داشت و در نتیجه به همکاری قدرتهای بزرگ و همسایگان ما، شاهد صلح در افغانستان خواهیم بود.

یادآوری می کنیم، که حامد کرزی نزدیک به ۱۳ سال رئیس جمهور افغانستان بود و در این مدت پیشرفت چشمگیری در بخش صلح و دیگر عرصه ها نظر به اینکه او در سیاستش به مصلحت نسبت به واقعیت ارزش می داد، به وجود نیامد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48632