کشورهای خارجی به دنبال منافع خود هستند/ طرح صلح بدون خواست مردم، فاجعه به بار می آورد

کارشناس سیاسی کشور می گوید، هر طرح صلح که بدون خواست مردم باشد، نه تنها مفید نیست، بلکه آغاز فاجعه بعدی خواهد بود.

در حالیکه قرار است در آینده نزدیک نشست مسکو به رهبری حکومت افغانستان و روسیه برگزار شود، «سید محمد رشید ناصر زاده» کارشناس سیاسی افغانستان در گفت‌وگو با خبرگزاری صنا می گوید که هر طرح صلح که بدون خواست مردم باشد، نه تنها مفید نیست، بلکه آغاز فاجعه بعدی خواهد بود.

ناصر زاده افزود: حافظه تاریخی چهار دهه اخیر افغانستان گویای این واقعیت است که هیچ طرح خارجی در رابطه با صلح نه تنها موثر نبوده، بلکه جنگ خونین دیگری را در پی داشته است.

وی تصریح کرد: کشور های اشتراک کننده در صلح افغانستان بیشتر از آنکه به فکر آرامش و صلح در افغانستان باشند، روی منافع امنیتی خود شان با دیدگاه های متفاوت طرح و پلان می ریزند و همین باعث تشویق آنها در رقابت های منطقوی و بین المللی در افغانستان می گردد که قربانی آن ملت مظلوم ما و کشور ستمدیده ما است.

کارشناس سیاسی کشور اظهار داشت که نبود یک طرح جامع از جانب دولت افغانستان برای صلح واقعی و دفاع منطقی از چنین طرحی باعث می گردد تا قدرت های جهانی طرح های در رابطه با صلح افغانستان پیشکش نمایند و چون چنین طرح های با واقعیت های عینی وخواست مردم افغانستان فاصله دارد، نه تنها صلح را به وجود نمی آورند که آغاز جنگ دیگری نیز می گردند.

شریف ناصر زاده گفت: صد متأسفانه روس ها زمانی به افغانستان علاقه نشان می دهد که در بسیاری از مناطق جهان رقابت سیاسی و حتی نظامی با ایالات متحده امریکا دارد و عملاً قطب بندی های را به وجود آورده است.

ناصر زاده افزود: افغانستان سال ها قربانی چنین رقابت ها بوده است بناءً هر طرحی که باز هم افغانستان را میدان تاخت و تاز های قدرت های بزرگ بسازد، چیزی جز تکرار فاجعه نیست به کلام ساده تر هر طرح صلح که بدون خواست مردم باشد، نه تنها مفید نیست که آغاز فاجعه بعدی خواهد بود.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=42343