کود جزای افغانستان در دو کتاب و ۹۴۰ ماده تکمیل و نافذ گردید

وزارت عدلیه اعلام کرد، کود جزا که موارد و مراحل مختلف جزایی را در بر می‌گیرد از سال گذشته به این‌طرف روی آن کار جریان داشت، سرانجام تکمیل و نافذ گردیده‌است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ عبدالبصیر انور، وزیر عدلیۀ افغانستان روز پنج‌شنبه(۲۹ سرطان) در یک نشست خبری گفت کمیتۀ تحقیق کار خود را حدود یک و نیم سال پیش در آغاز سال گذشته شروع کرد و با درنظرداشت نظریات علمی و تحقیقی تا پایان سعی همه‌جانبه به خرج داد.

آقای انور گفت که طرح کود جزا در دو کتاب، ۱۶ باب و ۹۰۸ ماده آماده گردیده به ریاست جمهوری ارایه شد، اما پس از آن که نظریات نهادهای دیگر در مورد آن گرفته شد، به ۹۴۰ ماده افزایش یافت.

نهادهای اجرایی کود جزا دادستانی کل و دادگاه عالی هستند اما پس از پایان تحقیق، نظریات ریاست جمهوری، معاونیت دوم ریاست جمهوری، دادگاه عالی، دادستانی کل، وزارت خارجه، وزارت‌های ارشاد حج و اوقاف، دفاع ملی، مالیه، مبارزه علیه مواد مخدر، معادن و پترولیم، مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، فواید عامه، داخله، مخابرات و تکنالوژی، وزارت امور زنان و وزارت دولت در امور پارلمانی در مورد این کود نظر داده‌اند.

این کود بخش احکام و قواعد ملی، جزا و جرایم و دیگر مسایل را در بر می‌گیرد که به گفتۀ وزارت عدلیه، در سطح بین‌المللی پذیرفته شده‌است.

در مورد این کود نظریات علمای دینی اهل تشیع و تسنن نیز گرفته شده و نگرانی‌های آنان نیز مد نظر گرفته شده و بر اساس آن، نهایی گردیده و مورد تایید قرار گرفته‌است.

وزیر عدلیه گفت در این کود سعی به عمل آمده تا اصول حقوق جزا با تناسب جرم و جزا و با رعایت اصول انسانی و دیگر اصول رعایت گردد و تکرار جرم به اساس معیارهای جدید حقوقی تنظیم شده‌است.

در این کود فساد اداری نیز مورد بحث قرار گرفته و جرایم فساد اداری به اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی تنظیم گردیده‌است.

هم‌چنان به مجازات رشوت نیز در این کود پرداخته شده، مجازات در مورد آن در نظر گرفته شده و نه تنها نهادهای دولتی که به کسانی که در سکتور خصوصی هستند نیز مد نظر گرفته شده‌است.

از دیگر نکاتی که در این کود گنجانیده شده انحراف اخلاقی و بچه‌بازی و ممانعت آن و هم‌چنان منع آزار و اذیت زنان و کودکان با احکام مفصل آن می‌باشد.

وزیر عدلیه گفت انتظار داریم با تطبیق این کود گراف جرایم در افغانستان به صفر برسد و کود جزا پس از رفتن به کابینه، اکنون نافذ است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=4694