گارنیزیون کابل باید جایگاه خاص خود را پیدا کند

رییس جمهور غنی می‌گوید که گارنیزیون کابل باید جایگاه خاص خود را پیدا کند و تمام قوت های امنیتی و دفاعی باید با طرح و پلان واحد در تامین امنیت عمل نمایند.

به گزارش خبرگزاری صنا ، نشست امنیتی کابل تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.

در این نشست مسئولین امنیتی و ملکی ولایت کابل در رابطه به تامین هرچه بیشتر امنیت این ولایت، مشکلات و پیشنهادات شان را مطرح کردند.

رئیس جمهور غنی ضمن تشکر از گزارش ها و پیشنهادات مسئولین متذکره، تاکید کرد که کابل منحیث پایتخت کشور از اهمیت ویژه برخوردار است.

وی افزود که گارنیزیون کابل باید جایگاه خاص خود را پیدا کند و تمام قوت های امنیتی و دفاعی باید با طرح و پلان واحد تصمیم گیری و قوماندۀ واحد به صورت هدفمند در قسمت تامین امنیت کابل، عمل نمایند.

رئیس جمهور کشور، هماهنگی میان همه نهادها را مهم دانست و بر تامین رابطۀ مثبت و محکم میان مردم و مسئولین تاکید ورزید.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=37725