گزارش تکان دهندۀ سیگار و مظلومیت سربازان گمنام ما

سربازان افغانستان سال هاست که با قامت بلند و با مشکلات عدیدۀ از سرزمین افغانستان دفاع می نمایند و در این راه هزارن شهید گمنام را به جامعه آزاد افغانستان تقدیم نموده است٬ هزاران خانواده شهدای سربازان افغانستان با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم می کنند و برغم مشکلات بیشمار هم چنان در ادامه راه شهدای شان برای تحقق امنیت و ثبات در افغانستان امیدوار اند ، این سربازان گمنام که در بسیاری مواقع حتی با بی مهری مسئولین امور قرار می گیرنند اما هیچ گاهی در ادامه راه شان برای پاسداری از ارزش های خلق شده افغانستان غفلت نمی کنند.

نیرو های ویژه امنیتی افغانستان یگانه نیروی است که با صداقت و اخلاص در هرجای افغانستان که ضرورت باشد حضور می یابد و از لیاقت و توانمندی شان برای دفاع از ارزش های ملی و اسلامی افغانستان مبارزه نموده و مبارزه می نمایند ، اینان نیرو های جوان ،تعلیم دیده و در عین حال با انگیزه هستند که بار ها شهامت و لیاقت شانرا در حفظ دست آورد های چندین ساله نشان داده اند و درین مسیر قربانی های بیشماری تقدیم جامعه کرده اند.

نیروهای امنیتی افغان در جبهه جنگ از خود شایستگی نشان داده اند، تا جایی که شماری از نیروها ناتو پس از برگشت به کشورهای شان در خاطرات شان از این نیروها به عنوان نیروهای دلیر بومی یاد کرده اند که در جریان چندین سال جنگ همانند فولاد آبدیده شده اند.

این نیروها در جریان برگزاری تمام انتخابات نشان دادند که توانایی تأمین امنیت را دارند. همه روزه چندین تن از نیروهای امنیتی افغان در جریان جنگ های رودرو یا حملات تروریستی کشته و زخمی می شوند، اما امکاناتی که برای معلولین و زخمی های این نیروها داده می شود بسیار ناچیز است و این امر نیز ناشی از فساد گسترده است که در رده های بالای سکتور امنیتی وجود دارد ، در حالیکه کشور ما مورد تجاوز اشکارا و پنهان نیرو های خارجی قرار دارد و پشتیبانی از معلولین دفاع مقدس یکی از وظایف عمده ملی واسلامی همه مردم بخصوص مسئولین بلند مرتبه سکتور های امنیتی می باشد.

نیرو های افغانستان در چهارجوکات دولت افغانستان از قانون و قانونیت دفاع می نمایند و مطابق قانون پاسدار استقلال ، آزادی و نظام افغانستان اند و در این مسیر فرزندان بیشماری قربانی داده اند و خون های هزاران شهید نیرو های افغانستان باعث حفظ امنیت و ثبات نسبی بوجود آمده گردیده است.

در مقابل این نیرو ها دسته های خودسر ، وابسته به دستگاه های جهمنی کشور معلوم الحال قرار دارند دسته های که با قانون و قانون مندی مخالف اند از کشتار مردم لذت می برند مکاتب ،مساجد و تکایا را انفجار می دهند حملات کور و دگم که باعث کشتار هزاران افراد ملکی می گردد انجام می دهند و بدون هیچ پایبندی به قانون ،مدنیت و ارزش های اسلامی و ملی هم چنان بر کشتار مردم پا فشاری می کنند و… آنان نیرو های تروریست هستند که با همکاری حلقات معینی از خارجی ها فساد را در زمین ترویج می نمایند و در این راه برای بقایا اقتصادی شان در تولید و کشت مواد مخدر با همکاری مافیای جهانی مواد مخدر اقدام می کنند.

تروریسم و مواد مخدر دو روی یک سکه اند ، تروریست ها برای بقایای دهشت و وحشت آفرینی به منابع مالی ضرورت دارند تا بتوانند به اهداف شان برای برهم زدن نظم و قانون حرکت نمایند ، یکی از منابع عمده تروریستان کشت و تولید مواد مخدر است ، کشت و تولید مواد مخدر دریک فضای امنیتی و قانونی امکان ناپذیر است به همین علت تروریست برای بقایا شان امنیت را درهم می زنند تا با برهم زدن آن زمینه تولید و قاچاق مواد مخدر را بوجود بیاورند و در عین حال بابدست آوردن اقتصاد نامشروع برای تخلیق فساد دست بکار می شوند و در تمام زمینه ها تلاش می کنند تا مروج فساد باشند ، فساد به آن ها فرصت های زیادی را برای جنگ با قانون و مدنیت بوجود می آورد و این زمینه ها سبب رشد و انکشاف گروه های تروریستی می گردد .

پشتیبانان اصلی گروه های تروریستی در تولید و قاچاق مواد مخدر مافیای بین المللی است که همچون زنجیر های به هم پیوسته سال های متمادی است که با قانون در همه جهان در جنگ اند و علی الرغم ادعای مبارزه با مافیای جهانی هنوز این گروه خطرناک تهدید جدی جهانی اند.

با این وجود فساد گسترده اداری که به یقین همگام با تروریستان عمل می نمایند چالش بسیار بزرگ در مقابل سربازان فداکار وطن قدعلم نموده است تا آنچه را که در میدان نبرد نتوانسته اند بدست بیاورند با گسترش فساد بدست آورند ، گزارش بازرس ویژه ایالات متحده امریکا یا سیگار نشان می دهد که دشمنان آزادی و استقلال افغانستان با گسترش فساد ضربه های مهلک را بر پیکر مقاومت مردم افغانستان و سربازان فداکار ان وارد نموده است .

سیگار در تازه ترین گزارش خود نگاشته است که حد اقل به ارزش ۱۵۴.۴ میلیون دالر تیل از نزد قوای ایالات متحده و قوای امنیتی افغانستان دزدی شده است.

مقامات حکومت افغانستان تا حال به صورت رسمی در مورد گزارش سیگار واکنش نشان نداده اند.

در این گزارش همچنین آمده است که دزدی تیل می تواند تمویل کنندۀ منابع مالی مورد ضرورت شورشیان و گروه های دهشت افگن در افغانستان باشد.

فساد گسترده در درون اردوی ملی وسربازان امنیتی نشان می دهد که در بسیاری از حمله های جنایت کارانه تروریستان در مرکز ولسوالی ها، ولایات و شهر های بزرگ افغانستان ستون های فساد اداری همراه با مفسدین همدست با تروریستان فعال اند و در صدد نابودی ارزش های خلق شدۀ مردم ماست .

این چندمین گزارش تکان دهده سیگار است که بصورت واضح از فساد های بزرگ در درون دولت و قوای بین المللی پرده بر می دارد اما متاسفانه دولت افغانستان نه تنها اقدام را انجام نمی دهد که با تبلیغات گمراه کننده هم چنان تلاش می کند تاخاک به چشم مردم بپوشانند
دولت افغانستان باید بدانند که بدون مبارزه با فساد گسترده اداری نه تنها نمی تواند امنیت را بوجود بیاورد که ادامه این روند پایه های لرزان این حکومت را نیز لرزان تر خواهد کرد و در تحقق اهداف تروریستان اولین های قربانی وحشت مسئولین امور دولت خواهد بود.

شریف ناصر زاده – خبرگزاری صنا

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=27493