۳ مقام کمیسیون انتخابات برکنار شد

گزارش ها حکایت دارند که سه کارمند کمیسیون انتخابات از وظیفه برکنار شده اند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ مقام ها در کمیسیون شکایات انتخاباتی می گویند که ۳ کارمند کمیسیون انتخابات اول‌الرحمان رودوال، رییس امور ولایتی کمیسیون انتخابات در کابل، ابراهیم سادات، رییس بخش فناوری اطلاعات و زمری قلم‌یار، رییس امور اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات را برکنار کرده است.

در همین حال گفته می شود که افراد برکنار شده ۱۵ هزار افغانی نیز جریمه شده اند.

۳ مقام کمیسیون انتخابات برکنار شد کمیسیون شکایات انتخاباتی زمری قلم یار برکناری کارمندان کمیسیون انتخابات اول الرحمان رودوال ابراهیم سادات

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=48736