۶ تا ۲۶ میزان؛ زمان کمپاین انتخاباتی کاندیدان

مسئولان کمیسیون انتخابات می گویند که کاندیدان می توانند از تاریخ ۶ تا ۲۶ ماه میزان کمپاین های انتخاباتی خود را انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ کمیسیون مستقل انتخابات زمان تبلیغات انتخاباتی ۲۰ روز اعلام کرد و افزود که کاندیدان می توانند از تاریخ ۶ تا ۲۶ ماه میزان کمپاین های انتخاباتی خود را انجام دهند.

این در حالیست که قرار است انتخابات پارلمانی به تاریخ ۲۸ میزان برگزار شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 1 = 8

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=44157