داعش در افغانستان یک پدیده پوششی است و حضور واقعی ندارد

رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه می گوید که گروه تروریستی داعش در افغانستان حضور واقعی ندارد بلکه این پدیده پوششی برای فعالیت‌های تخریبکارانه استخبارات کشورهای منطقه می باشد.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ فرامرز تمنا، رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه گفته است که پاکستان هنوزهم مرکز افراط گرایی و تروریزم در منطقه است.

آقای تمنا در گفتگو با برخی از رسانه های کشور گفته است که کشورهای جهان سوم نتوانسته در امر مبارزه با افراط گرایی موفق باشند، زیرا این کشورها در راستای تفهیم دین اسلام در جوامع شان، چندان موفق نبوده اند.

رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه افزوده که حکومت افغانستان در سال های پسین، از شیوه های مختلف چون دستگاه دیپلوماتیک، رابطه سیاسی و نظامی تلاش های خود را با پاکستان انجام داده تا قناعت این کشور را در امر مبارزه با افراط گرایی و تروریزم، به دست آورد که هرچند پیشرفت هایی داشته است.

اما به باور آقای تمنا، پاکستان جزء اصلی گفتگوهای صلح افغانستان شمرده می شود و باید این کشور طالبان را به هر نحو ممکن در میز مذاکره حاضر کند. به گفته رییس مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه، حکومت افغانستان هنوزهم به صداقت پاکستان در همکاری با حکومت کابل بی باور است.

فرامز تمنا در مورد فعالیت های تروریستی گروه داعش نیز می گوید که این گروه واقعیت ندارد، بلکه ساخته شده استخبارات کشورهای منطقه ای است و برای رسیدن به اهداف شان، از این گروه ها تحت نام داعش استفاده می کنند.

او افزود که گروه داعش وجود واقعی ندارد بلکه سازمان های استخباراتی از این گروه استفاده ابزاری نموده و در منطقه به رقابت های سیاسی می پردازند.

این اظهارات در حالی مطرح می شود که فعالیت های تروریستی گروه داعش در چند سال اخیر در ولایت ننگرهار گسترده بوده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2990