از این پس هیچ یک از مشاوران حق ندارند تفاهم نامه‌ امضا کنند

رییس جمهور کشور می‌گوید که پس از این هیچ یک از مشاوران حق ندارند که تفاهم نامه‌ها را با شرکت‌ها و نهاد امضا کنند، زیرا نتیجۀ قراردادهای قبلی قابل قبول مردم و دولت نبوده‌است.

به گزارش خبرگزاری صنا, محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور در نشست شورای عالی اقتصادی که روز گذشته در ارگ برگزار شده بود، روی پالیسی طبقه‌بندی شرکت‌ها، احداث فابریکۀ سمنت هرات و فروش فلزات داغمه گفت‌وگو کرد.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید، رییس جمهور کشور گفت که هدف ما عواید نیست؛ بل‌که رشد اقتصادی می‌باشد و باید ستکورهای خصوصی سر پا ایستاده شوند. وی در عین حال به وزارت‌خانه‌ها دستور داده‌است که با هر شرکتی که قرارداد می‌بستند باید شرکت مورد اعتماد بوده باشد.

رییس جمهور با توجه به مشکلات اقتصادی کشور گفت که وزارت معادن و پطرولیم نقش اساسی را در نظارت از معادن کشور دارد و دولت مکلف نیست تا سکتور خصوصی را برای این وزارت معرفی کند.

در خبرنامه جزئیات بیش‌تر داده نشده اما آمده‌است که رییس جمهور با اشاره به تضاد منافع گفت که هیچ مشاورت صلاحیت اجرایی ندارد و تفاهم‌نامه‌یی را نیز نمی‌تواند که به امضا برساند.

او با توجه به تمام مراحل قانونی قرار داد گفت که همه رفتارهای ما مطابق به قانون باشد، زیرا نتیجۀ قراردادهای قبلی برای ما قابل قبول نبوده‌است.

این گفته‌های محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور درست پس از آن ابراز می‌شود که در گذشته شماری از مشاوران ریاست جمهوری و وزارت‌خانه‌ها تفاهم‌نامه‌های را با شرکت‌ها و نهادهای خصوصی به امضا رسانیده‌اند. ‎‌

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=2993