۳ نامزد برای عضویت در کمیسیون انتخابات به رئیس جمهور معرفی شدند

۳ نامزد برای عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات از سوی کمیته گزینش به رئیس جمهور معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ کمیته گزینش پس از بررسی و گفتگوهای رو در رو با نامزدان، ۳ تن را به رئیس جمهور معرفی کردند و قرار است بزودی از بین این ۳ تن یک تن آنها برای عضویت در کمیسیون انتخابات گزینش شود.

سید حفیظ الله هاشمی، اول الرحمن رودوال و عبدلقادر وطن دوست سه نامزدی هستند که از سوی این کمیتۀ به رئیس جمهور معرفی شده اند.

رییس جمهور غنی می گوید که قرار است به زودی، از میان این سه تن، یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات گزینش شود.

عبدالقادر وطن دوست، عبدالحسیب لطیفی، محمد اسماعیل سهاک، اول الرحمن رودوال، احمد شاه زمان زی، حفیط الله هاشمی، نور محمد نور، پوپل حبیبی وغلام شاه عادل از کسانی بودند که پس از سپری کردن یک آزمون تحریری، برای پاسخ دهی به پرسش های کمیتۀ گزینش آمده بودند.

این نامزدان، برنامه ها و این که چگونه (در صورت گزینش) در کمیسیون انتخابات کار خواهند کرد را برای اعضای کمیتۀ گزینش ارائه کردند.

همۀ این نُه نامزدان با سه زبان فارسی، پشتو و انگلیسی به پرسش های اعضای کمیتۀ گزینش پاسخ دادند.

پس از آن که رییس جمهور دو ماه پیش، نجیب الله احمدزی را به علت ضعف مدیریت از کرسی ریاست کمیسیون مستقل انتخابات برکنار کرد، کمیتۀ گزینش هفتۀ گذشته کارش را از بهر گزینش یک عضو کمبود کمیسیون مستقل انتخابات آغاز کرد. ۵۷ تن به این کمیته به منظور عضویت در کمیسیون مستقل انتخابات درخواست داده بودند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=18257