انتقادات تند محمد محقق از حکومت وحدت ملی/نظام کنونی حکومتداری فساد زا است

معاوم دوم ریاست اجرایی در گفتگوی ویژه با اریانا نیوز میگوید که از ۶ ماه به این سو دیداری با رییس جمهور نداشته است.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی معتقد است که اختلاف ها روی تطبیق توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی هنوز هم میان کاخ ریاست جمهوری و ریاست اجرایی پابرجاست.

معاون دوم ریاست اجرایی گفت:در حکومت تلاش بیشتر به انزوا کشاندن تیم اصلاحات و همگرایی شد و بیرون کردن از گرد بازی و تداوم انحصار قدرت موجب از هم پاشی نظام و کشور خواهد شد.

از دید معاون دوم ریاست اجرایی رهبران سیاسی و جهادی نیز با حکومت فاصله گرفته اند .

اقای محقق می گوید رییس جمهور غنی گرایش بیشتر به تصاحب قدرت دارد اما ریاست اجرایی برای مانع شدن از رفتن افغانستان به بحران در برابر این وضعیت سکوت کرده است.در ساختار حکومت برخی از وزیران که به راس هرم قدرت نزدیک اند و انها نه تنها صلاحیت فراقانونی دارند بلکه کار وزارت خانه های دیگر را نیز انجام میدهند و برخی از وزیران تیم اصلاحات و همگرایی صلاحیت ندارند.

اقای محقق تاکید می ورزد که متمرکز بودن قدرت پیشبرد کار در حکومت را کند تر ساخته و نظام کنونی حکومتداری فساد زا است.

معاون دوم ریاست اجرایی خاطر نشان ساخت که مقابله و جنگ با دشمن اولویت اول محسوب نمی شود در حکومت بلکه اولویت اول با حاشیه راندن تیم های رقیب است و بیشتر گروه های هراس افگن فراموش شده اند.

وی افزود:انواع تبیعض در حکومت موجود است و برخی اقوام مقرر ساختن انان در وزارت خانه ها مساوی با جرایم سنگین است جرایم سنگین مانند قتل و غیره. تعبیض در برابر اقوام و ایجاد تفرقه میان انان زمینه را برای مبدل شدن افغانستان به لانه امن هراس افگنان فراهم خواهد ساخت.

حکومت وحدت ملی پس از جنجالی شدن انتخابات پیشین ریاست جمهوری و با پا درمیانی امریکا بر اساس توافقنامه ای شکل گرفت اما اختلافات میان رهبران حکومت همواره خبر ساز بوده و با وجود چندین بار دیدار میان رییس جمهور و رییس اجرایی این اختلافات حل ناشده باقی مانده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=3324