تعهد پنج کشور برای مبارزه مشترک در برابر قاچاق انسان

موسسات غیردولتی پنج کشور منطقه به شمول افغانستان و پاکستان، متعهد شدند که در برابر قاچاق انسان، مبارزۀ مشترک انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ این نشست در شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان؛ از سوی موسسات غیردولتی، جوامع مدنی و خبرنگاران افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، تاجکستان و ازبکستان برگزار شد.

ضیاءالله عوان در این اجلاس، به نمایندگی از مؤسسه غیردولتی پاکستان گفت که مؤسسات و جوامع مدنی که در این اجلاس شرکت کردند، باید در رابطه به قاچاق انسان، هر قسم معلومات را با هم شریک بسازند.

وی گفت: “اگر ما در برابر این پدیده مبارزۀ مشترک انجام دهیم، امکان دارد که این مشکل از منطقۀ ما کاملا از بین برود.”

همچنان شعیب ناصری به نمایندگی از مؤسسات غیردولتی افغانستان گفت که در افغانستان، برای جلوگیری از این کار، بین انجوها یک شبکه تشکیل می شود که به طور منظم جلسات برگزار می کنند و تجارب و تهدیدات را با هم شریک می نمایند.

وی اضافه نمود: “انجوها در این مورد برای بالا بردن ظرفیت های افراد حکومتی نیز برنامه هايى را طرح کردند.”

وی تاکید کرد که بین کشورهای ذیربط ، باید یک شبکه کاری ساخته شود و اگر امکان دارد ایران نیز داخل این شبکه گردد.

الیکسوسکى دراگن(Aleksoski Dragan )، رئیس اداره بین المللی مهاجرین در تاجکستان، در این اجلاس گفت که ادارۀ آنها در مورد جلوگیری از قاچاق انسان، آمادۀ هر قسم کمک مالی و تخنیکی می باشد.

وی گفت که رابطۀ فرهنگی و اسلامی بین کشورهای این منطقه موجود می باشد و آنها می توانند که در برابر قاچاق انسان مبارزۀ مشترک نمایند.

همچنان فریدون داورنوف به نمایندگی از وزارت امور داخلۀ تاجکستان در این اجلاس گفت که افغانستان و تاجکستان، برای جلوگیری از قاچاق انسان، در قدم اول باید مرزهای خود را مستحکم نمایند.

وی گفت: “اگر ما مرزهای خود را مستحکم نمايیم، کسی نمی تواند افراد مجبور را از مرز، این طرف و آن طرف ببرد و بر آنها قاچاق انسانی نماید.”

به گفته داورنوف، آنها آماده اند که در مورد جلو گیری از قاچاق انسان ، تجارب خود را با دیگر کشورها شریک نمایند و در این رابطه هر گونه کمکى نیز بکنند.

عبدالوحید هدایت عضو کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان ، در بخش پایانی این نشست به نمایندگی از حکومت افغانستان گفت که افغانستان و تاجکستان، برای کنترول مرزهای خود یک استراتیژی مشترک می سازند.

هدایت افزود که در این اواخر، قاچاق انسان به یک مشکل بزرگ مبدل گردیده؛ باید در برابر آن مبارزۀ مشترک انجام دهند.

وی از مؤسسات غیر دولتی خواست که در مورد جلوگیری از قاچاق انسان ، تجارب و کشفیات خود را وقت به وقت با حکومت افغانستان شریک نمایند.

به گفته وی، حکومت افغانستان در بارۀ آگاهی عامه به بزرگان قومى، عالمان دینى و متنفذین وظیفه می سپارند.

پژواک نوشت: در پایان این نشست، نمایندگان کشورهای یادشده فیصله کردند که برای جلوگیری از قاچاق انسان، یک شبکۀ مشترک می سازند. وی افزود که حکومت های خود را تشویق می نمایند که در بارۀ جلوگیری از قاچاق انسان، تلاش های لازم را انجام دهند.

قرار است اجلاس بعدی، بین مؤسسات غیردولتی و جوامع مدنی کشورهای یادشده در شهر عشق آباد، پایتخت ترکمنستان برگزار گردد.

قابل ذکر است که هدف از قاچاق انسان، ظلم از سوی یک تن بالای دیگر، تجاوزجنسی و هر قسم سوء استفاده می باشد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=3459