طالبان به تقاضای صلح افغان‌ها پاسخ مثبت دهند

گروه بین المللی تماس از طالبان مسلح خواست که به تقاضای افغان‌ها برای صلح پاسخ مثبت بدهند و بدون کدام تاخیر با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای مستقیم صلح شوند.

به گزارش خبرگزاری صنا، این گروه از طالبان نیز خواسته است که بدون کدام تاخیر با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای مستقیم صلح شوند.

نشست گروه بین المللی تماس برای افغانستان دیروز به اشتراک نماینده‌های ارشد بیش از ۵۲ کشور و سازمان بین المللی در شهر باکو پایتخت آذربایجان برگزار شد.

در نشست گروه بین المللی تماس برای افغانستان در مورد آتش بس و تلاش‌های صلح درین کشور و انتخابات پیشرو بحث شد.

در بیانیه این نشست که از سوی ماموریت دیپلوماتیک جرمنی در افغانستان در تویتر نشر شده از طالبان مسلح خواسته شده است که به تقاضای افغان ها برای صلح پاسخ مثبت بدهند.

از سوی دیگر وزارت خارجه افغانستان می‌گوید که نماینده‌گان کشورها و موسسات بین المللی که درین نشست اشتراک کرده بودند، حمایت قاطع شان‌را از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها تجدید کردند.

این وزارت در یک خبرنامه گفته است که کشورها و موسسات بین المللی دراین نشست اعلان آتش بس یک جانبه دولت افغانستان را یک اقدام شجاعانه خواندند و پیشبرد موفقانه این آتش بس را توسط دولت و مردم افغانستان نشانه واضح تلاش و تعهد دولت و مردم این کشور برای دستیابی به صلح پایدار دانستند.

در خبرنامه گفته شده است که کشورهای اشتراک کننده با اعلام تعهد دوامدار شان برای مبارزه قاطعانه با تروریزم، حمایت خود را از قوای امنیتی و دفاعی افغانستان ابراز کردند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=35570