۵ مظنون حمله بالای مجلس پس از آزادی دوباره دستگیر شدند

کسانی که به ظن حمله بالای مجلس نماینده‌گان بازداشت شده بودند و ادعا شد توسط رییس مجلس سنا آزاد گردیدند، دوباره توسط امنیت ملی گرفتار شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ چندی پیش پنج فرد مشکوک از سه مانع امنیتی گذشته و می‌خواسته‌اند وارد پارلمان شوند که بخش امنیتی پارلمان خبر شده و آنان را بازداشت کرده بود.

سپس حضرت علی، کسی که گفته شد این افراد با استفاده از نام او آمده بودند و پس از آگاهی این موضوع را خبر داده بود، گفت که فضل‌هادی مسلم‌یار آنان را پس از گرفتاری توسط امنیت ملی، آزاد ساخته و این افراد عادی نبودند.

امروز عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان یادآور شد که رییس امنیت ملی در ملاقات با ما گفتند که پنج افراد مشکوک که ادعاست که گویا رها شدند، می‌خواهیم مورد تحقیق قرار گیرد.

در همین رابطه میرداد نجرابی، کسی که به قول از حضرت علی از حمایت رییس سنا از این افراد سخن گفته بود، یادآور شد که دیروز رییس عمومی امنیت ملی صحبت‌های همه‌جانبه‌یی کرده و اکنون آن پنج نفر زیر نظارت ریاست عمومی امنیت ملی قرار گرفتند.

آقای نجرابی گفت ادعاهایی که ما داشتیم در مورد پنج مظنون کاذب نبود، بل که واقعیت است و کسانی که در این رابطه اظهارات غیر مسؤولانه و شخصی به خاطر ترور شخصیت وکلا می‌کنند، به شخصیت خودشان ضربه است.

این در حالی‌ست که پس از اظهارات میرداد نجرابی و حضرت علی مبنی بر این که این پنج تن به حمایت فضل‌هادی مسلم‌یار آزاد شدند، آقای مسلم‌یار گفته‌های میرداد را غیر مسؤولانه خوانده بیان داشت که این اظهارات بی‌بنیاد باید بررسی گردد.

حضرت علی گفته بود پس از این که از رهایی این افراد توسط رییس سنا آگاهی یافته، با میرداد نجرابی و برخی از نماینده‌گان دیگر مجلس هم صحبت کرده‌است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=4623