اسناد موجود در آرشیف ارگ، دیجیتالی می‌شود

رفیع الله عزیزی رئیس آرشیف ارگ می گوید که تا به حال، بیش از ۶۲ هزار سند نوشتاری و نزدیک به ده درصد فلم های موجود در این آرشیف، دیجیتالی و وارد سیستم شده است.

به گزارش خبرگزاری صنا ، آقای عزیزی امروز به رسانه ها گفت که قرار است موادی که به آرشیف ارگ منتقل شده است، دیجیتال سازی شود. در حال حاضر سی و شش هزار ساعت فلم در این آرشیف نگهداری می شود.

رییس آرشیف ارگ می گوید که مواد این آرشیف پس از دیجیتال سازی در صفحه انترنتی این آرشیف منتشر خواهد شد و پژوهشگران و شهروندان عادی می توانند با طی مراحل رسمی و پرداخت پول به مواد آرشیف دسترسی پیدا کنند. آقای عزیزی می افزاید که سندهای موجود در این آرشیف به صورت حرفه ای نگهداری می شوند.

به گفته وی، برخى اسناد نوشتاری درآرشیف ارگ؛ حتى از زمان امیر حبیب الله خان (سال ۱۲۹۰)، اسناد شنیداری و دیداری از زمان شاه امان الله خان (سال ۱۳۰۶) و برخى اسناد تصویری از زمان احمد شاه درانی می باشند.

عزیزی، با اشاره به اینکه درگذشته اسناد به شکل غیرمعیاری نگهداری میشد، گفت که به خاطر جلوگیری از تخریب و نگهداشت بیشتراسناد، در قدم نخست اسناد از صندوق ها تخلیه و سپس پاک کاری، لابراتوار، مکروب کُشی، تفکیک، تجزیه گردیده و دراخیر، این اسناد دیجیتال و درج دیتابیس می شود.

او گفت: «همه سندها شامل سیستم می شوند، تمامى آنها اسکن می گردد و در چندین سفارت افغانستان مقیم در خارج با ضمانت بین المللی انتقال، نگهداری و حفظ می شوند تا در صورت بروز مشکل، کاپی هاى آن وجود داشته باشد.»

موصوف افزود که همه اسناد آرشیف ارگ در آیندۀ نزدیک، پس از دیجیتالی شدن وارد سیستم و از طریق یک وبسایت، به دسترس همه شهروندان قرار می گیرد.

وی هرچند میگوید که قبلاً بیشتر اسناد آرشیف، به صورت غیرمعیاری در بکس ها نگهداری میشد؛ اما افزود که درحال حاضر در آرشیف ارگ، افراد متخصص وجود دارند و همه اسناد و فلم ها به گونۀ معیاری نگهداری می شوند.

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری، نیز گفت که هیچ گونه محدودیت برای دسترسی به معلومات و آرشیف در برابر رسانه ها و مردم وجود ندارد و حکومت متعهد به امانت داری است.

وی، آرشیف ارگ را مکان نگهداری میراث تاریخی افغانستان عنوان کرده گفت که آرشیف و آثار موجود در آن، متعلق به مردم و نسل آیندۀ افغانستان است و هیچ مقام حکومتی حق ندارد که سانسور و یا دستبُرد به ذخیره های تاریخی مردم افغانستان بزند.

به گفته وی، تمام سهولت ها و طرزالعمل ها فراهم می شود تا رسانه ها و محققان به آن دسترسی داشته باشند و با ایجاد وب سایت، افغان های مقیم در خارج و محققان خارجی نیزمی توانند به آن دسترسی داشته باشند.

این در حالى ست که شمارى از اعضاى شوراى ملى، نویسندگان، هنرمندان و فرهنگیان، از انتقال آرشیف افغان فلم به ارگ ریاست جمهورى انتقاد نموده و گفته اند که آرشیف افغان فلم، نباید به ارگ انتقال داده شود؛ زیرا مکان قبلى (تعمیر افغان فلم) محل مناسب برای نگهداری آرشیف می باشد.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=39137