انستیتوت ملی موسیقی افغانستان جایگاه هژدهم را در بین صد مکتب برتر جهان بدست آورد

انستیتوت ملی موسیقی افغانستان جایگاه ۱۸ را در میان صد مکتب برتر جهان به دست آورد
به گزارش خبرگزاری صنا٬ بر اساس تحقیق نهاد «هندر»٬ انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در جایگاه هژدهم صد مکتب برتر جهان قرار گرفت.
ناصر سرمست مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در این مورد گفته است که نهاد غیر دولتی هندر نام انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را در جایگاه ۱۸ در بین ۱۰۰ مکتب برتر جهان قرار داده است.
او گفته است که انستیتوت ملی افغانستان پس از دو سال پژوهش و بررسی پژوهشگران نهاد هندر جایگاه ۱۸ را در میان صد مکتب برتر جهان به دست آورده است.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=9917