بازسازی دانشگاه پکتیا با پول شخصی مردم این ولایت

باشنده‌گان و فعالان مدنی پکتیا می‌گویند، با پول شخصی‌شان دانشگاه این ولایت را بازسازی می‌کنند. آنان هدف این کار را سهم گیری در فراهم‌سازی زمینه‌های بهتر آموزشی برای فرزندان‌شان می‌خوانند.

حقمل مسعودزی، یک‌تن از باشنده‌گان پکتیا می‌گوید، در کنار تلاش‌های حکومت آنان نیز در بازسازی دانشگاه این ولایت سهم می‌گیرند؛ چون این کار به سود فرزندان‌شان است.

به گفتۀ او، مردم پکتیا تلاش دارند تا دانش‌آموزان و دانشجویان این ولایت به امکانات آموزشی بیشتری دسترسی داشته باشند.

برخی از نهادهای مدنی پکتیا نیز برای جلب کمک‌های مردم به هدف بازسازی دانشگاه این ولایت برنامه‌های آگاهی‌دهی را راه‌اندازی کرده‌اند.

جمعه‌گل افغان، فعال مدنی پکتیا از تمامی باشنده‌گان این ولایت می‌خواهد که از مسایل قومی دست‌بردار شده و برای مبدل کردن پکتیا به مکانی فرهنگی تلاش کنند.

احمدزی یکی دیگر از فعالان مدنی پکتیا می‌گوید، آنان با کمک بازرگانان و تاجران می‌توانند برای سرسبزی و بازسازی دانشگاه و دیگر نهادهای علمی اقدام کنند.

سلام وطندار نوشت: سید ولی جلالزی، رییس دانشگاه پکتیا از این تلاش فعالان مدنی و باشنده‌گان این ولایت استقبال می‌کند.

دانشگاه پکتیا دارای ۸ دانشکده است و نزدیک به ۶ هزار دانشجو، به شمول ۱۵۰ دختر در آن مشغول آموزش اند.

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=17845