بالاحصار غزنی بازسازی می شود

هیئت اداره امور از چند مکان تاریخی و فرهنگی غزنی بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صنا؛ یک هیئت مختلط از بخشهای مختلف اداره امور طی سفری به غزنی، به منظور بررسی و ارزیابی تخنیکی بالاحصار غزنی از این مکان تاریخی بازدید نمود.

بر اساس تعهد ریس جمهور قرار است به زودی روند بازسازی بالاحصار غزنی و تبدیل نمودن آن به یک مکان نمونه آغاز شود.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 82 = 87

لینک مطلب: http://www.sana.af/?p=44392